چت اورداپ

آدما رو مجبور نکن برات وقت بذارن
اگه واقعا دوستت داشته باشن
بیشتر وقتشون برا توعه
پاسخ
علیرضا99 ١٨ دي ٩٧
avin boukan ١٨ دي ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

دگرم آرزوی عشقی نیست
بی دلان را چه آرزو باشد

دل اگر بود باز می نالید
که هنوزم نظر به او باشد
پاسخ
هستی1 ١٨ دي ٩٧
مشنو اي دوست که غیر از تو مرا یاری هست یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس که به هر حلقه موییت گرفتاری هست گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
desperado ١٨ دي ٩٧
دلت آرام و شاد الناز...
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

یه نشدن هایی هست
که اولش ناراحت میشی
ولی بعدا میفهمی
چه شانسی آوردی که نشد...
پاسخ
avin boukan ١٨ دي ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

بامت بلند باد...
ڪه دلتنگیت مرا...
از هر چه هست
غیر تو بیزار ڪرده است..!
پاسخ
الناز33 ١٨ دي ٩٧
سلام دسپرادوی گل خودت گلی
desperado ١٨ دي ٩٧
سلام،، گل تقدیمت
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

دلا سخت است اگر
مانند يک فرمانده عاشق...
امير يک سپاه
امّا اسير يک نفر باشي...!!
پاسخ
avin boukan ١٨ دي ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان