‎قدیما خدابیامرز آقاجونم یه بار جای اینکه کتکم بزنه خواست روشن فکر بازی در بیاره گفت برو تو اتاقت و به کارات فکر کن

‎گفتم من که اتاق ندارم گفت خب پس مجبورم بازم بزنمت
پاسخ
الناز33 ٧ دي ٩۶
آشناا ٧ دي ٩۶
من پستم و حذف کردم
♥وحید♥ ٧ دي ٩۶
کیمیاا کاپ جنون سرعتو دادم بهت افرین سرعتت خوب بود
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

طرف میره خواستگاری میگه:
من تخم مرغ فروشم
.
.
.
.


بعد از تحقیق خانواده ی عروس گندش در اومده طرف دکتر بوده
پاسخ
ارفین ٧ دي ٩۶
♥وحید♥ ٧ دي ٩۶
مهندس نبود
مسعود35 ٧ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

اصن بابای من یه قانون داره که میگه:
صبا از خواب بیدار میشم


و انقدر سروصدا میکنم تا بقیه هم به زور بیدار شن!
پاسخ
الناز33 ٧ دي ٩۶
بانو اره دقیقا
banoo_18 ٧ دي ٩۶
وای اره.تازشم اگ بیدار نشیما.هییی نفس عمیق و هیی میکشه و میگه چرا بیدار نمیشین
الناز33 ٧ دي ٩۶
کنلل مسعود اژده ها مگه الان بمن صب بخیر نگفتی خودت؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

#الهــــــــــی!
ای کريمی که بخشــــــنده عطايی و ای حکيمی که پوشـــــنده خطايی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتايی و ای خالقی که راهنمايی و ای قادری که خدایی را سزايی ، بذات لايزال خود و به صفات با کمال خود و به عزت جلال خود و به عظمت جمال خود که جــــــان ما را صــــفای خود ده ، دل ما را هوای خود ده ، چشــــــــــم ما را ضيا ی خود ده و ما را آن ده که آن بـــــه
پاسخ
الناز33 ٧ دي ٩۶
دوستان مصطفی چیشده گل ان شاالله ک خیره
mostafa.h ٧ دي ٩۶
الناز کحایی که اعصابم ریخته بهمممممممممم
مهسا 1375 ٧ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

ﺩﺧﺘﺮﻩ اﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﻣﻴﻮﻩ فروشی ﺑﻪ ﻣﻴﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺁﻗﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮕﺎﺗﻮﻥ ﺧﻮﻧﻴﻪ؟

ﻣﻴﮕﻦ ﻣﻴﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻻی اﻧﮕﻮﺭا ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﻤﻴﺎﺩ ﻣﻴﮕﻪ اﺯ اﻭﻥ ال جی ها ﺑﺒﺮ
پاسخ
بانو1364 ٧ دي ٩۶
پسرک معتاد ٧ دي ٩۶
b.a.h.ar ٧ دي ٩۶
جالب بود
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان