وقتی مهندس نقشه کشتون سلطان باشه


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ٢٣ بهمن ٩٧
ززههرراا ٢٣ بهمن ٩٧
هستی1 ٢٣ بهمن ٩٧
عمو مسعود خلاقیتت من رو کشته
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
مسعودآریایی ٢٣ بهمن ٩٧
چون سرکارم با توپولاس.....همیشه آمادگی دارم
ززههرراا ٢٣ بهمن ٩٧
هستی1 ٢٣ بهمن ٩٧
عمو جایت که نشکست
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

سرسره مخصوص بچه های فامیل که برا عیددیدنی میان
پاسخ
لیلیوم ٢٣ بهمن ٩٧
ذالم
سوگند ٢٣ بهمن ٩٧
عالیه
مسعودآریایی ٢٣ بهمن ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

تولد 23 بهمنی سایت

http://www.ordup.com/u_cc7d3a692a3bda90056b8d1325f2c39b.html


مُبــــــــــآآآآآآآااااااااااااارَکــــــــــــ
پاسخ
sahariii ٢٣ بهمن ٩٧
مبارکه
3پیده ٢٣ بهمن ٩٧
هانی جونم تولدت مبارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررککککککک
ززههرراا ٢٣ بهمن ٩٧
تولدت مبارک...
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ٢٣ بهمن ٩٧
شوخی پولی؟؟؟؟؟؟
مهسا 29 ٢٣ بهمن ٩٧
الناز کارت به کارت کن خودم برات میخرم
parnya ٢٣ بهمن ٩٧
واست بع بع بگیرم؟ موخوایی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان