چت اورداپ


فقط نگاش کنین
پاسخ
parnya دیروز
کوچولو
آوای بهار دیروز
mania18 دیروز
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

اوضاع خونه ما


چت اورداپ


البته جای من همیشه پشت بخاری بود
پاسخ
parnya دیروز
بخاری
آوای بهار دیروز
منکه سرمابدوس...میگن یه بابایی بین دوتا بچش خوابیده بود پتو روشون..میخواست بخوابه میگفت..بچه های گلم پتو بکشیدروتون سردتون نشه
الناز33 دیروز
سپیده هیچی جواب نمیده اونقد سرده پاییز
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

سلام بر گلای همیشه بهار اورداپی
پاسخ
asal24 دیروز
خدا نکنه عزیزم؛ خوب باشی همیشه اجیم؛ منم خوبم شکر خدا
الناز33 دیروز
سلام عسلم خوبم فدات ..تو خوبی
asal24 دیروز
سلام عزیزدلم خوبی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
پسرک معتاد دیروز
هستی1 دیروز
banoo_18 دیروز
سلام خوش برگشتی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

شب بخیر غارتگر شب های بی مهتاب من
منتی بر من گذار امشب بیا در خواب من
شب همه تون پر از عشق
پاسخ
پسرک معتاد دیروز
احسنت
شیانا دیروز
شب بخیر تنها امید گنگ و بی همتای من!!
banoo_18 دیروز
یه سر کابوسش....پس چرا همه خواب خوشش میبینن..
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان