چت اورداپ

یک نَفَـس بـا "تـو" درین عالمِ طوفانزده را

مـن بـه صـد سـاحلِ آرامشِ مطلق ندهم!
پاسخ
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است . و شاید به رسم همین وفاداریست که همیشه عزیزانم را به او میسپارم

  


چت اورداپ


چه خوب شد ڪه پایمـان به این عشـق بـاز شـد
قبـل از تـو
نفسـم تنـگ
دل شبهایم سنـگ شـده بود

چه خوب شد
خواب مـرا نبـرد
و عطر یاسهاے پشـت پنجـره مرا به نـگاه تـو پیـوند داد

چه خوب شد ڪه پیدات شد
وسرشـڪ غـم از چهـره آسـمان محـو شد

چه خوب شد
پاسخ
لیلیوم ٢٧ فروردين ٠٠
رضا400 ٢٧ فروردين ٠٠
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است . و شاید به رسم همین وفاداریست که همیشه عزیزانم را به او میسپارم

  

رﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﻘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺩﺭﻩ ...
ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮑﯽ ﺑﻐﻞ ﺗﺨﺘﺶ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﺵ ﺗﻮ ﮔﭽﻪ ...
ﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﻣﺎ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﯿﺮﻩ
ﺍﺯ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻪ؟ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﻩ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﻩ؟!
ﮔﻔﺖ ﻭﺍﻻ ﻣﺎ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭﺵ ﭼﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ...
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﺩﺭﻩ ﺍﯾﻨﻢ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺎ!!
پاسخ
رضا400 ٢٧ فروردين ٠٠
لیلیوم ٢۶ فروردين ٠٠
گمونم عابدی بود اون مرده
ناصر20 ٢۶ فروردين ٠٠
جالبه
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است . و شاید به رسم همین وفاداریست که همیشه عزیزانم را به او میسپارم

  


چت اورداپ

من “حافظ” عشق تو و دیوانه ی فالت
من “مولوی” عهد تو با شوق وصالت
“وحشی” شدن از مستی رخسارِ تو بوده
“اهلی” شدم از مزه ی لب های زلالت
“سعدی” ز “گلستان” نگاه تو شکفته
“بستان” شده افکار من از فکر و خیالت
از رایحه ی عشق تو “عطار” ،شدم من
“لاهوتی” منظومه ی چشمان و جمالت
بر نظم “نظامی” بنویسم همه شب از
لیلی پریشان شده مجنون ز کمالت
“طاهر” شدم آواره و سرگشته ی عشقت
این دل به تمنای تو و وصل محالت
پاسخ
لیلیوم ٢۶ فروردين ٠٠
الناز ٢۶ فروردين ٠٠
عالی
ساقه طلایی ٢۶ فروردين ٠٠
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است . و شاید به رسم همین وفاداریست که همیشه عزیزانم را به او میسپارم

  


چت اورداپ


چشم هایت
موهایت
بازی شیرین لب هایت

هر کدام به یک شاعر اختصاصی نیاز دارند

یک نفر از پس این همه زیبایی بر نمی آید !
من خواستم جور همه را به دوش بکشم

دیوانه ات شدم ...!
پاسخ
لیلیوم ٢۶ فروردين ٠٠
دلت همیشه عاشق
الناز ٢۶ فروردين ٠٠
ساقه طلایی ٢۶ فروردين ٠٠
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است . و شاید به رسم همین وفاداریست که همیشه عزیزانم را به او میسپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است . و شاید به رسم همین وفاداریست که همیشه عزیزانم را به او میسپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها