بیاین رو اب خُب اَح
پاسخ
سلطان مسعود ١٧ آبان ٩٧
منو با خودت ببر،،،من به رفتن قانعم،،،،یه گوشه میشینم،،،تخمه میشکونم،،،،،اصن نگاه نمیکنم به دکتر بازیتون
سامان اندی ١٧ آبان ٩٧
تولید مثل رو چیکار کنیم خو
الناز33 ١٧ آبان ٩٧
سلطان رفتی زیراب؟ من گفتم بیاین رو اب..نگفتم ک بقیه هم برن زیر اب سارا خوش اومدی کم پیدا شدی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


دروغگو دشمن خداست
پاسخ
سلطان مسعود ١٧ آبان ٩٧
بوشه
سامان اندی ١٧ آبان ٩٧
نه روم ب دیوار ... یعنی رو شیکم درازیدم
الناز33 ١٧ آبان ٩٧
سامان ینی سرتو اونور گذاشتی؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

بهترین کادوی تولد


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ١٧ آبان ٩٧
بچه پولدار
ززههرراا ١٧ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ١٧ آبان ٩٧
جو بگیره بهتره،،،،،خر،بدگازمیگیره
ززههرراا ١٧ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ١٧ آبان ٩٧
همگی
hana110 ١٧ آبان ٩٧
0afshin0 ١٧ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان