چت اورداپ


پاسخ
الناز33 ٢۵ آبان ٩۶
الهی امین هانا
hana110 ٢۵ آبان ٩۶
خدا برکت بده به زندگیش ..و پولش جور شه که نخواد بره زندان ....
برفین ٢۵ آبان ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


حبیب الله (پاییزی)
پاسخ
رایکا ٢۵ آبان ٩۶
خبیببب بییییییب بییییییییییب چقد کم پیدا شدی
hana110 ٢۵ آبان ٩۶
فرشته زمینی 123 ٢۵ آبان ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


ممکنه کسانی باشن که چند شب پیشو کنار هم با قهر خوابیدن؛
ولی الان یکیشون توی قبر یا زیر آوار باشه
زندگی همینقدر تلخ و کوتاهه
نذارید دیر شه!
حسرتش خیلی سنگینه
حسرت یه نگاه دوباره فقط
پاسخ
بانوی دی ٢۵ آبان ٩۶
حسرتش خیلی سنگینه...
naghme ٢۵ آبان ٩۶
دُرُستِه
رسول1475 ٢۵ آبان ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


تنها بانک مطمئن دورانها..
پاسخ
avin r ٢۵ آبان ٩۶
yaldaaa ٢۵ آبان ٩۶
الناز33 ٢۵ آبان ٩۶
مسعود بهترین لالایی همون صداس
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


پاسخ
الناز33 ٢۵ آبان ٩۶
محمد سرویور
surviver ٢۵ آبان ٩۶
به بابام
محمد60 ٢۵ آبان ٩۶
یکی از دوستام اسمش غفوره زیاد ارایش میکنه بهش میگم فروغ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان