13 مگ نت دارم
پاسخ
الناز33 ٢٨ آبان ٩۶
ساکایا
sakaia ٢٨ آبان ٩۶
الناز33 ٢٨ آبان ٩۶
فردین اوا ممنون شارژ نکردم ..4 گیگ هدیه داد پشتیبانیم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعود35 ٢٧ آبان ٩۶
آمده است که اینگونه افراد شیمکشان تا زانو ادامه دارد، فقط رون بزرگ میکنن من چاق ب دوس
الناز33 ٢٧ آبان ٩۶
مریم میساکی اینا رو نگو هانا بیشتر ناراحت میشه
میساکی می ٢٧ آبان ٩۶
یه دوست داشتم تو مدرسه..صبح ها صبحونه با خودش قرمزه سبزی میورد..از بوفه مدرسه ساندویچ میخرید..سه چارتا میوه میورد..چیپس و پفکم میخرید میخورد..رانی هم میگرف..اخرشم سر کلاس زیر زیرکی بیسکویت میخورد..زنگ اخر هم گشنش بود و چاق هم نمیشد
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


پاسخ
الناز33 ٢۶ آبان ٩۶
محسن چقد مرتبط شده با عکس یوزرت.. کاش منم ی همچین چیزی بود اسمش عاشق خلبانیم
گورستان عشق ٢۶ آبان ٩۶
طباطبایی
محسن 123 ٢۶ آبان ٩۶
پرنده
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


خریدمش قربونی کنم براتون
پاسخ
الناز33 ٢۶ آبان ٩۶
فامیل نبودن توی باغ رضوان اشنا شده بودن
مسعود35 ٢۵ آبان ٩۶
این آب نرفته وا رفته اینم حاصل ازدواج فامیلی چقدر بگم خووووو قبل اسفناج ی مشاوره بهداشتی روید خووووو
الناز33 ٢۵ آبان ٩۶
الهی میساکی جیگرم کباب شد... ی پاچه ش برا تو جواطی دعام کن نمیدونم چرا موهاتو ک دیدم یاد نوک مرغه افتادم مسعود اب رفته
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

یاد تو


چت اورداپ


هر جا که هستم با منه
پاسخ
الناز33 ٢۶ آبان ٩۶
مسعود آی گفتی الیکا فردا بخر بیار بخوریم تو سایت باران میساکی عیب نداره اینو بذار بمونه وقتی مرغه هضم شد بخور
باران 1384 ٢۶ آبان ٩۶
من دوس ندارم
میساکی می ٢۶ آبان ٩۶
مرغ دیروز خیلی زیاد بود..هنو هضم نشده..
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان