چت اورداپ

از #متفاوت بودن #نترس ! از این بترس که مثل #همه باشی!
پاسخ
الناز33 ١٨ آبان ٩٧
مادربزرگ سوگند دنیا منتقدان کافی داره.. دلگرم کننده باش
سوگند ١٨ آبان ٩٧
ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʜᴀs ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴄʀɪᴛɪᴄs. ʙᴇ ᴀɴ ᴇɴᴄᴏᴜʀᴀɢᴇʀ.. اینم یه نوع تفاوت
grand mother ١٨ آبان ٩٧
جونزجونز چه موهای خوشگلی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

ناراحت بودم
مامانم اومد گفت ناراحتی؟ گفتم بله.. گفت ناراحت نباش و رفت

ینی پشمای تمام مشاوره های دنیا جهت رفع افسردگی ریخت
پاسخ
grand mother ١٨ آبان ٩٧
مامان من اینجوری نگاهم میکنه میگه دقیقا غمت چیه بچه ات گرسنه مانده یا شوهرت مرده بیچاره بچه نداشته من مامانم همواره یتیم وگرسنه میبینش
علی آقای بارانی ١٨ آبان ٩٧
پشمای من کوو
صبا مشهد ١٨ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
0afshin0 ١٨ آبان ٩٧
setare00 ١٨ آبان ٩٧
سلطان مسعود ١٨ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ١٨ آبان ٩٧
حسش نی
نرگس23 ١٧ آبان ٩٧
حالا دیدم مرسی...من زیاد کج نمیکردم
آوای بهار ١٧ آبان ٩٧
اون خطا نوشته ا لاو یو
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
محسن 123 ١٨ آبان ٩٧
سلطان مسعود ١٨ آبان ٩٧
پاییز جنوب ١٨ آبان ٩٧
قبلا ک مدرسه بودم چون عادت داشتم صبح زود بلند میشدم البته تمام جمعه ها نماز قضا بود..... الان دیگ جمعه و شنبه نداره تمام صبج نماز قضا هست.... شب باید 9 رکعت بخونم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان