چت اورداپ


جالب بود
پاسخ
الناز33 ١٨ آبان ٩٧
سلطان متنِ پست دسپرادو رو دراگ دراپ میکردم اسکرین گرفتم دختر
دخترافغان ١٨ آبان ٩٧
اورداپ جان
سلطان مسعود ١٨ آبان ٩٧
چشام سو نداره،،نمیبینم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
ززههرراا ١٨ آبان ٩٧
دقیقا...
desperado ١٨ آبان ٩٧
ariya131251 ١٨ آبان ٩٧
عراق هومن عقب هستن
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ١٨ آبان ٩٧
اریا
ariya131251 ١٨ آبان ٩٧
منکه با درختا قدم می زنم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
ariya131251 ١٨ آبان ٩٧
اقایون یاد بگیرین
علی آقای بارانی ١٨ آبان ٩٧
آه اه لبش خشکه. بدرد بوسه نمیخوره...
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
پاسخ
الناز33 ١٨ آبان ٩٧
داشتم امتحان میکردم ببینم میاد یا کات میشه
desperado ١٨ آبان ٩٧
این چیه
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان