به بابام گفتم من دیگه تحمل این زندگی رو ندارم می خوام از این خونه برم پرسید الان میری؟ گفتم چطور؟!گفت هیچی می خواستم ببینم اگه الان میری این آشغالارم بذار دم در
پاسخ
فردین_ستاره ٢٩ آبان ٩۶
آبجی بشین سرجات کسی دنبالت بیانیست
الناز33 ٢٩ آبان ٩۶
اره اگه نمیذاشتم با اردنگی باید میرفتم ولی اینطوری با پای خودم رفتم
مسعود35 ٢٩ آبان ٩۶
گذاشتی دم در
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعود35 ٢٩ آبان ٩۶
شماها هم اگه مث این کشل زشتوک لاغروک سیبیلو لوچ امتیاز خوورر، دم مرز زندگی میکردین، صد تا صدتا داشتین از هر چیزی الکی میگه اونا تموم شده، میخاد چش نخوره البته طفلی کشل، دلش به همینا خوشه نازی
الناز33 ٢٩ آبان ٩۶
یوسف اونورا ارزونه.. شماره این مداد کوچیکمو بدم برام بخر بفرست اگه میشه 10 تا لطفا چون خواستگار زیاد داره این رنگ
یوسف81 ٢٩ آبان ٩۶
وااااای دده
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعود35 ٢٩ آبان ٩۶
نمیگیرم، دیر گیرم
الناز33 ٢٩ آبان ٩۶
حالا اینو ببینین

چت اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ، وﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﺰﻧﻦ ...

ﺍﺳﻤﺸﻮﻥ ﻳﺎ مَنَمِ یا باز کن
پاسخ
motahl 30 ٢٩ آبان ٩۶
دنیا کوچیک شده،همه فامیلن
یوسف81 ٢٩ آبان ٩۶
منم
لیلیوم ٢٨ آبان ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

انگار دوبارہ روزِ دلخواہ رسید
نور از پسِ تاری شبانگاہ رسید

برخیز و بخند و زندگی کن با عشق
صبح دگری دوبارہ از راہ رسید
پاسخ
یوسف81 ٢٩ آبان ٩۶
چشم
الناز33 ٢٨ آبان ٩۶
بهنام خوشحالم ک نمیدونی من کچلم محسن
محسن 123 ٢٨ آبان ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان