چت اورداپ

پاسخ
ستاره ss ٢٩ آبان ٩۶
دیده دیده ٢٩ آبان ٩۶
غزل19 ٢٩ آبان ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
ستاره ss ٢٩ آبان ٩۶
الناز33 ٢٩ آبان ٩۶
بله زهرا ان شاالله دیده
دیده دیده ٢٩ آبان ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
ستاره ss ٢٩ آبان ٩۶
الناز33 ٢٩ آبان ٩۶
وحید با پیشنهاد موافقم .. اصلا از ضروریاته
♥وحید♥ ٢٩ آبان ٩۶
گل گل...نمیشه بر گوشیم شکلک گل تعبیه کنیدد..اخه ضایعس هی بگمگل گل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


پاسخ
الناز33 ٢٩ آبان ٩۶
اوا درهمه گلی شبیه درهمه گل سلاااااااااااااااااااام دیده م
دیده دیده ٢٩ آبان ٩۶
سلاااااااااااااااااااااام
شبیه هیچکس ٢٩ آبان ٩۶
الناز بزرگوار یه جایی هم برای زشتا باز بفرمایید یا یه پست براشون
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


اگر فکر میکنید چیزی برای شکرگزاری ندارید، نبضتان را چک کنید
پاسخ
elena7 ٢٩ آبان ٩۶
hana110 ٢٩ آبان ٩۶
دیده دیده ٢٩ آبان ٩۶
خدایاشکرت
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان