پاسخ
سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧
سالار ٢٠ آبان ٩٧
عگس زهراا گذاشتی .
حضرت جانم 123 ٢٠ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
آقای شماره1 ١٩ آبان ٩٧
سلطان مسعود ١٩ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


وایِ من
همه چی معلومه از حالت چشمایِ من
به همه میگه چیمه تو دلِ رسوایِ من
پُرِ احساسِ وجودم
پاسخ
الناز33 ١٩ آبان ٩٧
آقا دسپرادو ن اشتبا نیس زحمت کشیدم براش..اون هم خونه خودمون نبود..از نت برداشتم
desperado ١٩ آبان ٩٧
اشتب نفرسی
آقای شماره1 ١٩ آبان ٩٧
وای وای چه نازن
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
سوگند ١٩ آبان ٩٧
خیلی قشنگع
آقای شماره1 ١٩ آبان ٩٧
عالی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ١٩ آبان ٩٧
دسپرادو اوا یادِ چی؟ اره اب..
desperado ١٩ آبان ٩٧
من برا همینه میترسم از گوشی عکس آپلود کنم..
سامان اندی ١٩ آبان ٩٧
چادر سرت کن لباست نامناسبه
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان