چت اورداپ

پاسخ
hana110 ٢٠ آبان ٩٧
سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧
شیرزنان سرزمینم،مغروران،دختران سربلند را دوست دارم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

آنکه آسان جان میسپارد به دیدارت منم ♥ ️
پاسخ
آوای بهار ٢٠ آبان ٩٧
ما عادی می ایستیم این جملاتو میگیم
صبا مشهد ٢٠ آبان ٩٧
حانیه 79 ٢٠ آبان ٩٧
خوشا دردی که درمانش توباشی خوشا راهی که پایانش تو باشی...
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
آوای بهار ٢٠ آبان ٩٧
بذار به اونجا برسن...این قههقه مال نسل قبله فعلا که یه جفت نسل دایرکتی به این سن نرسیده
banoo_18 ٢٠ آبان ٩٧
وی الهیییییییییییی عشق پیریی...عشق پایدار
3پیده ٢٠ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧
تماشا میشوی آیه به آیه در قنوت من ^^تویی شرط و شروط من اگر گاهی مسلمانم^^ اگر عاشق،تویی دیگر ابایی نیست میگویم:^^  که من یک شاعر درباریام ،مداح عشاقم
پاییز جنوب ١٩ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

https://upmusics.com/محسن-ابراهیم-زاده-عاشق-شدن/
پاسخ
سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧
yasi banoo ١٩ آبان ٩٧
هستی 088 ١٩ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان