چت اورداپ

پاسخ
محمد متين ٣٠ آبان ٩۶
الناز33 ٣٠ آبان ٩۶
وحید" در همه " ینی" درهم هست " باران ستاره
ستاره ss ٢٩ آبان ٩۶
کنار نیایم میخایم چیکار کنیم مثلا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
محمد متين ٣٠ آبان ٩۶
یوسف81 ٣٠ آبان ٩۶
mobarak
نرگس23 ٢٩ آبان ٩۶
موبارکــــــــــــــــ....
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

تو قیامت جبرئیل به مردا میگه: اونایی که زن ذلیل بودن سمت چپ، بقیه سمت راست.

همه میرن سمت چپ فقط یکی نمیره ...
.
.
.
جبرئیل بهش میگه: ایول چطور تو نرفتی اونور؟

میگه : خانومم گفته وایسا اینجا تکونم نخور
پاسخ
الناز33 ٣٠ آبان ٩۶
یوسف
یوسف81 ٣٠ آبان ٩۶
اتفاقا من برعکسم
الناز33 ٢٩ آبان ٩۶
سهر ی جوری گفتی ههه فک کنم اون ی نفر باهات نسبتی داره ن فردین من از این شانسا ندارم مسعود
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
نیلوبانو ٣٠ آبان ٩۶
اصلا و ابدا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
ستاره ss ٢٩ آبان ٩۶
الناز33 ٢٨ آبان ٩۶
ستار فردین بله هانا روشن روشن
hana110 ٢٨ آبان ٩۶
چشمم روشن الناز
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان