چت اورداپ


فقط برا دراز کشیدن جا داره
اونم از پهلو
پاسخ
زری مهربون32 ٢٠ آبان ٩٧
سلطان مسعود ١٨ آبان ٩٧
جالبه
فرهاد1364 ١٨ آبان ٩٧
دقیقااااا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

زندگی خیلی کوتاه است ! قوانین را کنار بگذار ، بدی‌ها را ببخش ... آهسته و طولانی ببوس ... یک عاشق واقعی باش ... تا می‌توانی بخند ...
پاسخ
desperado ٢٠ آبان ٩٧
زری مهربون32 ٢٠ آبان ٩٧
بسیار عالی
فرهاد1364 ٢٠ آبان ٩٧
عاشق و خنده بهم نمیخوری الی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
desperado ٢٠ آبان ٩٧
زری مهربون32 ٢٠ آبان ٩٧
عزیز مصر ٢٠ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

مشکلات نسخه هایی هست که خود پیچیده ایم.. تغییر را از خودتان آغاز کنید تا دنیا رو تبدیل به مکان بهتری برای زیستن کنید.
پاسخ
زری مهربون32 ٢٠ آبان ٩٧
امیرپاشا ٢٠ آبان ٩٧
0afshin0 ٢٠ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

نه آرامشت را به چشمی وابسته کن، نه دستت را به گرمای دستی دلخوش

چشمها بسته میشوند و دستها مشت میشوند...
پاسخ
سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧
reza _ 13 ٢٠ آبان ٩٧
گردنه حیران که میگن تونی ...؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان