به انیشتین گفتند: "تو یه دانشمندی چرا لباسهای کهنه به تن می کنی؟ لباسهای گران قیمت بپوش و شیک بگرد"
گفت: " برای کسانی که مرا می شناسند نیاز به معرفی ندارم، کسانی هم که مرا نمی شناسند، علاقه ای ندارم که به آنها معرفی شوم"
پاسخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

اندرزهای شکسپیر

William Shakespeare Said :
ویلیام شکسپیر گفت :
I always feel happy, you know why?
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
Because I don"t expect anything from anyone
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم
Expectations always hurt ...
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...
Life is short ...
زندگی کوتاه است ...
So love your life ...
پس به زندگی ات عشق بورز ...
Be happy
خوشحال باش
And keep smiling
و لبخند بزن
Just Live for yourself and ..
فقط برای خودت زندگی کن و ...
Befor you speak ؛ Listen
قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن
Befor you write ؛ Think
قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن
Befor you spend ؛ Earn
قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش
Befor you pray ؛ Forgive
قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش
Befor you hurt ؛ Feel
قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن
Befor you hate ؛ Love
قبل از تنفر ؛ عشق بورز
That"s Life …
زندگی این است ...
Feel it, Live it & Enjoy it
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر
پاسخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

در محبت کردن تخفيف ندهید
پاسخ
پوریا کفترباز دیروز
اینا گشنشونه میخان گله رو بخورن. ولی خب جالبع.
الناز33 دیروز
پرنیا نارین اره نباید توی خوشیا تخفیف باشه مریمی ینی محدود؟ اوا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

به رغم مدعياني که منع عشق ميکنند جمال چهره تو " حجت " موجه ماست

اللهم عجل لولیک الفرج
پاسخ
مریمی22 دیروز
اللهم عجل لولیک الفرج
نعمه دیروز
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

در کلامت،

چشمانت را نشانم دادی

لبانت را نیز

حتی دستانت را هم...

اما نشانم ندادی

که چطور دوستت نداشته باشم


چت اورداپ

پاسخ
banoo_18 دیروز
نشونم ندادی..
yeganam دیروز
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان