چت اورداپ


هیچکس یک #نظامی را #دوست ندارد
مگر اینکه #دشمن به پشت دروازه #شهر برسد #

امنیت #پلیس . #اقتدار
خودم فدای تک تک کسایی هستم که بخاطر وطن و هموطن و ناموس حاضرن از جونشون هم بگذرن
پاسخ
الناز33 ٢٨ دي ٩۶
لیلیوم ٢٨ دي ٩۶
گل خدا حفظشون کنه
دیده دیده ٢٨ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٢٧ دي ٩۶
دوستداشتن یک #زن دَلیلی نمیخواهد اما #دِل #یَلی میخواهد ..!
سروش 12345 ٢٧ دي ٩۶
محمد متين ٢٧ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


من چقد مظلومم آخه
ی گوشه نشستم فقط نگا میکنم
پاسخ
الناز33 ١٩ دي ٩۶
ن سلطان اتفاقا کم بگیرم 20 میگیرم حالا مونده کرم استاد چی باشه
سلطان مسعود ١٩ دي ٩۶
در سلسله ی عشق تو مغموم و صبورم نازم بکش ای دوست که ((مظلوم و صبورم))... رندان همگی فرصت دیدار تو دارند غیر از من دل ساده که محروم و صبورم..
محمد متين ١٩ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ١٣ دي ٩۶
انار این همه ترس نداره اگه حرف دلتو بزنی امیر اهل تیوی میوی نیستم چیتون میشه نذارین بکشمتون؟ بانو
banoo_18 ١٣ دي ٩۶
امیر 464 ١٣ دي ٩۶
الناز اخیرا فیلم اکشن زیاد می بینی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

هر روز دوس داشتنی تر از دیروزخودمو میگم
پاسخ
الناز33 ١٣ دي ٩۶
یوسف دیده غزل
غزل19 ١٣ دي ٩۶
دیده دیده ١٣ دي ٩۶
جون
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان