چت اورداپ

.... ....
پاسخ
آوای بهار ٢٠ آبان ٩٧
خوب بود
banoo_18 ٢٠ آبان ٩٧
شبیه جنن
سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧
الهم الرزقنا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
banoo_18 ٢٠ آبان ٩٧
یاد خودم افتادم اخیییییی الهی
سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧
آی دلوووووم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

ℒℴνℯ
❥❥❥❥

ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ
پاسخ
پاییز جنوب ٢٠ آبان ٩٧
الناز33 ٢٠ آبان ٩٧
براش پیام گذاشتم..ی لحظه انلاین بشم..ببینم اگه گذاشته باشه اینستاشم میدم
پاییز جنوب ٢٠ آبان ٩٧
قلب؟؟!؟ باز نمیشه که.... راستی الناز آدرس کانال می خام
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ
پاسخ
سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧
خوووو باشه
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


ماشین ساناز
بعد از اتمام دوره خیاطی
پاسخ
پاییز جنوب ٢٠ آبان ٩٧
من تا صد سال دیگر هم نمی تونم این مدلی کنم
سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧
تیگو رو به .........کشیده
3پیده ٢٠ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان