چت اورداپ


هر کاربری که اولین کامنت رو میذاره برنده اون سوال محسوب میشه .
سوال دوم :
اسم 10 تا یوزر اورداپی رو نام ببر(نام کاربریِ دقیق)
پاسخ
پوریا کفترباز ١٢ آذر ٩٨
آرش ممنون داداش، که اسم منم نوشته بودی.
maryam.mir ١٢ آذر ٩٨
ارش چه خبره ولی قبول نیس کم گفتی
*ارش* ١٢ آذر ٩٨
وسواس دارم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  چت اورداپ


هر کاربری که اولین کامنت رو میذاره برنده اون سوال محسوب میشه .
سوال هفتم:


چت اورداپ

با کلمات در هم ریخته ، خطهای مشخص شده رو پر کن(3 تا کلمه 4 حرفی)
پاسخ
maryam.mir ١٢ آذر ٩٨
یاسمین
*ارش* ١٢ آذر ٩٨
محیط زیست سالم
الناز33 ١٢ آذر ٩٨
یاسمین کامنتیا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


هر کاربری که اولین کامنت رو میذاره برنده اون سوال محسوب میشه .
سوال سوم:


چت اورداپ

سیب زمینی کجاست .. جواب رو با ادرس دقیق بگو یا روی عکس علامت بزن و بصورت کامنتِ تصویری بفرست برامون
پاسخ
gandomi ١٢ آذر ٩٨
خب معلومه دقیقا وسط تصویر که نوشته سیب زمینی.خخ
زهره 21 ١٢ آذر ٩٨
از کجا معلوم اون سیب زمینه !!
ebi_bahal ١٢ آذر ٩٨
سمت راست فلفل دلمه خخخخخخخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  چت اورداپ


هر کاربری که اولین کامنت رو میذاره برنده اون سوال محسوب میشه .
سوال ششم :


چت اورداپ

شعر مناسب و کامل در مورد تصویر رو بگین
پاسخ
الناز33 ١٢ آذر ٩٨
ارش زهره
maryam.mir ١٢ آذر ٩٨
ارش
زهره 21 ١٢ آذر ٩٨
تو مرا جان و جهانی .. چه کنم جان و جهان را .. تو مرا گنچ روانی .. چه کنم سود و زیان را
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  چت اورداپ


هر کاربری که اولین کامنت رو میذاره برنده اون سوال محسوب میشه .
سوال پنجم :


چت اورداپ

اشتباهِ عکس کجاست؟
پاسخ
maryam.mir ١٢ آذر ٩٨
نت من ضعیفه نمیرسم قبول نیستتت
زهره 21 ١٢ آذر ٩٨
شقایق با رسم شکل توضیح بده من یه اشکالی می بینم ولی ..
الناز33 ١٢ آذر ٩٨
ارش دم ب کجاش میگی شقایق
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان