چت اورداپ

پاسخ
یوسف81 ٧ آذر ٩۶
خب کولتو عوض کن شاید اشکال از کوله باشه
الناز33 ۶ آذر ٩۶
مسعود35 ۶ آذر ٩۶
هر دو انه کشل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


دروغگو هم دشمن خداست
پاسخ
یوسف81 ٧ آذر ٩۶
مسعود35 ۶ آذر ٩۶
سلیقه نداره و گرنه میگفت قرمز پرسپولیسی کن به هر حال خیلی آقایی به سیبیلات قسم کشل
الناز33 ۶ آذر ٩۶
اره پوآره ن زنم ابی استقلالی دوس داره
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
نرگس23 ۶ آذر ٩۶
عه وا الناز مگه تعارف داریم ما؟بگو خب عزیزم
الناز33 ۶ آذر ٩۶
نرگس حالا خیلی چیزا رو نگفتم
نرگس23 ۶ آذر ٩۶
کم نباشه یوقت الی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
نرگس23 ۶ آذر ٩۶
یکبار برای همیشه...
el-na ۵ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
محسن 123 ۵ آذر ٩۶
همیشه خوش خبر ی
parsa 90 ۵ آذر ٩۶
الناز33 ۵ آذر ٩۶
ینی تا خود صب بیدار می مونیم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان