اینم نقض ضرب المثلِ "سنگ رو سنگ بند نمیشه"


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
الناز33 ٢١ آبان ٩٧
ستاره اخه نمیشه ک هر چیزیو بدون تحقیق و تست قبول کرد تازه دنبالِ سرگذشتِ کُرّه شونم زهرا و سپیده
3پیده ٢١ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

مغرور بر آن مشو که خواندی ورقی ، زان روز حَذر کن که ورق برگردد ...
پاسخ
سامان اندی ٢١ آبان ٩٧
از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم شعرم چه ربطی داشت
3پیده ٢١ آبان ٩٧
setare00 ٢١ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢١ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

تقدیم به محمد@


چت اورداپ

پاسخ
سوران1348 ٢١ آبان ٩٧
آوای بهار ٢١ آبان ٩٧
مفرح ذات وقتی برمیاد اسمش میزنن
هستی 088 ٢١ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٢١ آبان ٩٧
پاییز سوران سعید
کامی سیتی ٢١ آبان ٩٧
اگه مغز داشتم اینو حل میکردم برای روزی 50 هزار این شهر اون شهر نمیرفتم
آشناا ٢١ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان