چت اورداپ


سلام من اومدم
همه تون فدام شین بجز ی نفر ک فداشم
پاسخ
مسعودآریایی ٢ مرداد ٩٨
جیگر فدای جذاب
الناز33 ٢ مرداد ٩٨
زری ن اون ی نفر (دونفر) خودم فداشون..بقیه فدامین نمیدونم چرا سُر میخوره میره عقب هِی جذاب فدای جیگر
مسعودآریایی ٢ مرداد ٩٨
کشل لاغروک
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ٢ مرداد ٩٨
هااااا زشتوک
parnya ٢ مرداد ٩٨
او نقد خنک بود تا دو هفته پیش گفتم بازم تبریز و هوای خنکش ولی الان گرمه ولی نه تا اون حد که
الناز33 ٢ مرداد ٩٨
یاسی ما جان سختیم ..ما میتوانیم سلطان چ نکته باریک و قابل تاملی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

والا
پاسخ
مسعودآریایی ٢ مرداد ٩٨
دامنشو
parnya ٢ مرداد ٩٨
زری مهربون32 ٢ مرداد ٩٨
تصمیم با خودته خواهر
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


بَن تورکیَلییم
کلا عمه و خاله ندارم
پاسخ
مسعودآریایی ٢ مرداد ٩٨
کشل....شلوارشو
parnya ٢ مرداد ٩٨
چه بهتر خارجی شدیم رفت
زری مهربون32 ٢ مرداد ٩٨
خاله مریم ندارم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
*ارش* ١ مرداد ٩٨
داشتم خودکشی میکردم اومدی لاناتی
مهسا 29 ١ مرداد ٩٨
سلام جیگر
الناز33 ١ مرداد ٩٨
امید مخزنِ کی بودی سلام یگانه عزیز
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان