پاسخ
الناز33 ٢٢ آبان ٩٧
همگی کامی بحثو سیاسیش نکن اگه کامنتو ندیده باشه فعلا اجازه نفس کشیدن دارم وگرنه بلاکم
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
کامی سیتی ٢٢ آبان ٩٧
عاقا من عاشق پیرن سفیده شدم همون تپله
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

امروز 10 تا متن عاشقونه برا اقام فرستادم

اس داده "اوکی عزیزم حقوقمو بگیرم ، چششششششم..."

چقدر باکمالاتِ چقدر گلِ چقدر مّاه
پاسخ
کامی سیتی ٢٢ آبان ٩٧
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
هاشششششششششم......برات ب............ش......
پسرک معتاد ٢٢ آبان ٩٧
خوش بحالت آقای ما که ازاین کار بلت نیست
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
کامی سیتی ٢٢ آبان ٩٧
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
سِت کردی اشرف ساقی سبزک ماری بفرس
پسرک معتاد ٢٢ آبان ٩٧
خدا خیرت بده پس دندونای مارم بذارتو نوبت
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
کامی سیتی ٢٢ آبان ٩٧
*زهرا* ٢٢ آبان ٩٧
آدم ب امید زندس
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
ما به متن لایک میدیم و ،میخندیم،،صاحاب پست کیلو چنده؟؟؟؟موخادباشه؟؟؟موخاد نباشه
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان