قربان دلت ؛نام گلت؛ چهره ى نازت
پايا نفست ؛ خنده لبت؛ نغمه ى سازت

در صورت تو نقش دو ماهى ست به دريا
شکّر دهنِ چون عسلت ؛غنچه ى بازت

سجاد ه ى تو نور شود ، عشق همين جاست
سر تا قدمت ،چشم ترت ،حين نمازت

دردانه تويى ؛ وهم تويى ، قصه تويى تو
بوسم غزل و وصف تنِ چشم نوازت

من درد سرت ؛ دور و برت ؛ منتظر تو
يا پشت درت ؛ پر ز غمت ؛ در پى رازت
پاسخ
hana110 ١٣ آذر ٩۶
ستاره ss ١٣ آذر ٩۶
الناز33 ١٣ آذر ٩۶
یوسف یاشا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٨ آذر ٩۶
شکوفه پرنیا علی زیاد هم هست
علی آقای بارانی ٨ آذر ٩۶
اهه براااااادر..میخای بایک هویچ ازم لایک بگیری
parnya ٨ آذر ٩۶
یاشل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
بانو1364 ٨ آذر ٩۶
الناز33 ٨ آذر ٩۶
عمرا اپدیتی تو خون ماس
مسعود35 ٨ آذر ٩۶
خودتم هیستوری بشی، کشل هنجار شکن، هنجار گریز هنجار خوار، نا هنجار کشل زشتوک لاغروک سیبیلو لوچ امتیاز خوورر
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
parnya ٨ آذر ٩۶
مسعود35 ٨ آذر ٩۶
1 حق مسعود 2 قدر مسعود 3 ارج مسعود کشل زشتوک لاغروک سیبیلو لوچ امتیاز خوورر
باران 1384 ٨ آذر ٩۶
چیرو
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


️اگر حتی از زندگی یکدیگر رفتنی شدید، اندکی "حرمت" بین خودتان به یادگار بگذارید... همه اش را نبَرید! شاید خاطره ای ،عکسی،آهنگی... جاگذاشته باشید و مجبور شوید برگردید!
پاسخ
مسعود35 ٨ آذر ٩۶
متیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر
ستاره ss ٧ آذر ٩۶
الناز33 ۶ آذر ٩۶
متاهل رعایت همین چیزا باعث میشه همیشه برگ برنده رو داشته باشی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان