هم گشنمه
هم گرمه اتاق
هم موهامو نبافتم
هم شام درس نکردم
همم از عشقم بی خبرم ..گوشیش انتن نمیده ببینم کجاس
پاسخ
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
اکی جر خورد
الناز33 ٢٢ آبان ٩٧
دلم براش میسوزه..میگم نظرت چیه صاحب حلقو عوض کنیم
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
جوابت در حلقش مویز،کندر،یادت نشه
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
بی صاحاب
desperado ٢٢ آبان ٩٧
دسی. این وسط چیکارس بی صاحاب گیر اوردین میخاین منو قربونی کنی ها،و اشرف بی دندون فک کردین کسی منتظر من نیس
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
دسی ،بده بغلی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
الناز33 ٢٢ آبان ٩٧
سپیده هیجانش ارزش جیغ داشت سلطان کفشارو هم خیس کردی
سلطان مسعود ٢٢ آبان ٩٧
3پیده ٢١ آبان ٩٧
من چنان جیغی کشیدم بابام اومده میگ اخر سر انقد پشت اون نشستی دیوونه شدی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
الناز33 ٢٢ آبان ٩٧
ساناز اولش روت نمیشه ولی فقط اولش همگی
*زهرا* ٢٢ آبان ٩٧
پسرک معتاد ٢٢ آبان ٩٧
ای جاااااااااااااااااااااان
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


نمی فهمم وقتی کسی
عشقت ، آرزویت ، لبخندت و دلخوشیهایت را با خودش میرد
چرا مهرش را توی دلت جا میگذارد؟
پاسخ
الناز33 ٢٢ آبان ٩٧
عاقبت بخیر سلطان پسرک چنتا ب یکی؟ انصاف نیس امیر همون نفر سومه زهرا خدا با چوبش یکی اروم بکوبه پسِ سرش دیگه از این بازیا نمیکنه کامی بی پستیه دیگه
کامی سیتی ٢٢ آبان ٩٧
بهت نمیاد
*زهرا* ٢٢ آبان ٩٧
میخاد رو اعصاب ما باشه
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان