از قدرت زبان تورکی بگم واستون؟


ما کدو را #قاباق / خاک رو #توپراق میگوییم

خشکسالی را اگر #قوراق / زمهرير را #سازاق میگوييم

شاخۀ درختان را #بوداق / سنبل گندم را #باشاق میگوييم

وصلۀ لباس کهنه را #ياماق / پيرهن کلفت را #قازاق میگوييم

هر وسيلۀ پرواز را #اوچاق / هر وثيقۀ ممنوع را #قاچاق میگوييم

داس قوسی شکل را اگر #اوراق / قوس رنگين کمان را #قوشاق میگوييم

برمسافت هاي دور #اوزاق / دورتر اگر باشد #ايراق ميگوييم

عضو پايۀ بدن را #آياق / عضو توی بدن را #دالاق ميگوييم

گلاب به رويت تهوع را #قوساق / هرچه ممنوع شود اگر #ياساق ميگوييم

اندکي قبل را بير آز #اؤنجه / قبل تر را ولی #باياق ميگوييم

کلاف و نخ توپی را #يوماق / چاشني غذا را #سوماق ميگوييم

آغوش گرم و صميمی را #قوجاق / خود گرما را #سيجاق ميگوييم

نام و نشان کردن کسی را #آداق / آزمودنش را ولي #سيناق ميگوييم

درک و فهم آدمي را #قاناق / کاسۀ غذا را #چاناق ميگوييم

کودک و بچه را گاهی #اوشاق / چوبدستی را ولی #چوماق ميگوييم

خر بارکش را ائششک و #اولاق / زين و چرم اسب را #ياراق ميگوييم

تکيه گاه و حامی را #داياق / روش و سبک و راه را #ساياق ميگوييم

کلاه-خود و سرپوش را #پاپاق / شانۀ موی سر را #داراق ميگوييم

تخت خواب شبانه را #ياتاق / روشنی بخش شب را #چيراق ميگوييم

گوشه و جای دنج را #بوجاق / گوشه و کنار چيزی را #قيراق ميگوييم

ايستگاه نقليات را #دوراق / پرس و جوی نشانی را #سوراق ميگوييم

لب و لوچۀ انسان را #دوداق / گوش شنوايش را ولي #قولاق ميگوييم

شخص بسيار ابله و گيج را #مایماق / کنجکاوی را #ماراق ميگوييم

درب و درپوش ظرف را #قاپاق / آتش زير آن را #اوجاق ميگوييم

شير مرد دلير را #قوچاق / چاقوی تيز را #پيچاق ميگوييم

خانه های کوچک سرا را #اوتاق / بخش انباريش را #قالاق ميگوييم

تله و دام ترکی را #دوزاق / ميهمان خانه را #قوناق ميگوييم

برگ درخت را #یاپراق / پرچم کشور را #بایراق میگوییم

یاشاسین منیم گوجلو آنا دیلیم♥️
پاسخ
مسعودآریایی ۶ مرداد ٩٨
اینجوری ام قشنگی.......زد آفتاب که میزنن بعضیا.....اون قطره عرق روی لبشونو.دوس میدارم
الناز33 ۶ مرداد ٩٨
سلطان چرا دیر گفتی صبی رفتم ارایشگا کلا از بیخ کندشون قره داغ لطف داری عزیزی یاشیاسان سوجان
قره داغ ۶ مرداد ٩٨
افتخار میکنم به همشهری مثل شما الناز خانم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

اگر بتوونیم لحظه رسیدن به اهدافمون رو تجسم کنیم و شادی اون لحظه رو حس کنیم اتفاقات مثبت زیادی که با اون هدف سازگارند رو جذب خواهیم کرد.
در خواست کن .. باور کن و دریافت کن
پاسخ
مسعودآریایی ۶ مرداد ٩٨
پروفسور.ژوزف مورفی.....و.خانوم راندا برن....درست...عالی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


اینم از شاخای اورداپ
ک همه رو مسدود میکنن
پاسخ
مسعودآریایی ۵ مرداد ٩٨
گوز پیچ شدم چه بدونم والااااااا
الناز33 ۵ مرداد ٩٨
اون همون اینه یا این همون اونه.. یا چی؟
مسعودآریایی ۵ مرداد ٩٨
اینجارو دیگه با شمابودم ب سیبیلات قسم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

به تمام آدمهای اطرافتان زمان دهيد تا خودشان انتخابتان کنند...

وجودتان را به کسی یادآور نشويد

که ای فلانی من هم اینجا نشسته ام تایم های بود و نبودت را میشُمارم

بگذاريد خودشان بفهمند؛

یادشان بیاید
که در آنسوی مشغله هایشان کسی شبیه شما با صبوری تمام چشم انتظارشان است...

چشم انتظار یک روز بخیر، يک سلام!

آدمها را به اجبار کنار خودتان حفظ نکنید...

خودشان اگر بخواهند سراغتان را میگیرند و اولویتشان میشوید!

#نیلوفر_رضایی
پاسخ
*زهرا* ۵ مرداد ٩٨
behrad ۵ مرداد ٩٨
الناز33 ۵ مرداد ٩٨
حامد مهسا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


بدون شرح بذارم یا توضیح بدم؟
پاسخ
sevda71 ۵ مرداد ٩٨
با شرح لطفا
الناز33 ۵ مرداد ٩٨
عابدی حکایت بعضی یوزرای سایته ک در ظاهر دخترن
مسعودآریایی ۵ مرداد ٩٨
اشگال کار اینجاس ..که ..اینقد توی نقشش فر رفته که....الان ویار لواشک کرده عشخم..کشک و.پاستیل و.قره قوروت برات آوردم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان