آسمان مرند
دیروز


چت اورداپ


امروز هم تا الان اینطوریه
پاسخ
0afshin0 ٢٣ آبان ٩٧
بسیار زیبا
sakaia ٢٣ آبان ٩٧
هوا، آرام ! شب، خاموش ! راهِ آسمان ها، باز ! زمان، در بستر شب خواب و بيدار است .. بسیار زیبا
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
نوش نگاه زیبات
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


خوشیاتون ب راه
پاسخ
الناز33 ٢٣ آبان ٩٧
سلطان گل و بامرام زهرای عزیزم
*زهرا* ٢٣ آبان ٩٧
سلام عزیزم..چیزی ک می ماند همان خوشی است،وقت را باید غنیمت شمرد
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
از پنجرهی صبح به خورشید،، سلام// بر سبزه و باغ عطر امید،، سلام //گیسوی سحر باز شد و نور دمید// بر آنڪه به صبح عشق خندید،، سلام سلام انرژی مثبتای سایت،،،،بی کینه هاااااا،بامراااماااااا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

شبتون شیک
پاسخ
**پسرکوهستان** ٢٣ آبان ٩٧
آمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
آمیییییییین آمیییییییین آمیییییییین،تاریکی به کام
desperado ٢٢ آبان ٩٧
شب. شما خوش
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


سه نشانه عاشقی
پاسخ
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
گر بگویم، ڪـــه/ تو/ در خون منی بهتان نیست هفتمی هفته ای هفت دقیقه خونه س
الناز33 ٢٣ آبان ٩٧
هفتمی چی؟؟
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
شهری ست پُر کرشمه ی حوران،زِ6جهت..........چیزیم نیست،،ورنه خریدار،هرششم6
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

ی یادگاریِ عروسکیِ دیگه از جیگرِ سایت
هر کی ی عروسک انتخاب کنه
فقط به27 دست نزنین اون مال خودمه


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
دخیخا هوش ت،در حلقش
الناز33 ٢٣ آبان ٩٧
نفس و رها سلطان سند شیشه ای؟؟ عابدی چرا لاقل 27 رو میگفتی دوسش میداری ساکایا کیا کیه ؟ محمد خاهش گل اتفاقا خوب شد سیوش کردم بردمش پیش عروسکام
محمد@ ٢٣ آبان ٩٧
الناز ببخشید پاکش کردم گفتم زیر پستت بفرستم بهتره
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان