چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ١۴ آذر ٩۶
سیم کشی نمیخاد ..کل مرند مستفیذن حسودیت میشه ک پول برق میدیاا تابلو بود حسودیت
مسعود35 ١۴ آذر ٩۶
سیم کشی کن برای خونه، تا پول برق ندی خسیس زشتوک
الناز33 ١۴ آذر ٩۶
سلام فاطمه گلم فداتم ابجی ..خوبم ب خوبیتون مسعود برقش کور میکنه
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


من عمرا
پاسخ
مسعود35 ١۴ آذر ٩۶
لقب میسازی زشتوک سیبیلو امتیاز خوورر سوکس لاغروک خیلی آقایی به سیبیلات قسم
الناز33 ١۴ آذر ٩۶
با فاطمه موافقم شدیدا ارفین ادین نمره نخای ک نمیدم اصلا حتی 25 صدم مسعود اسم ساز سوتی گیر مو بافته نمره مفتی ده
مسعود35 ١٣ آذر ٩۶
به کل القابت، خسیس هم اضافه شد کشل لوچ لاغروک زشتوک سیبیلو امتیاز خوورر سوکس
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


پاسخ
یوسف81 ١۴ آذر ٩۶
ارفین ١٣ آذر ٩۶
عاشق ارفینم
**abdolla** ١٣ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
بانو1364 ١٣ آذر ٩۶
برفین ١٣ آذر ٩۶
parnya ١٣ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


کجایین اینقد ساکته؟!!
پاسخ
مسعود35 ١٢ آذر ٩۶
این دل که آتیش گرفته، وای جیش، وای جیش گرفته همراه با رقص مو کشل دلت میخواست سر نمی داشتی ولی موهای منو داشتی؟؟ وای رقص مو
الناز33 ١٢ آذر ٩۶
منم دقیقا موافقم
مسعود35 ١٢ آذر ٩۶
اینقد حال میده ملت رو بزاری سر کار، به سیبیلات قسم حاجی کشل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان