چت اورداپ


اینم من
پاسخ
الناز33 ١٨ آذر ٩۶
امیرعلی محاسبه ت درس نیس
امیرعلی0913 ١٨ آذر ٩۶
قد بابا لنگ دراز 2متر بود تو به زور شاید 157 سانت باشی
الناز33 ١٨ آذر ٩۶
ماریا بیرون برفه
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ١٨ آذر ٩۶
برم از چاه پول بیارم باقیات تامین کنم خب بگو نمیدی چرا اینقد اذیتم میکنی
بهمنی 35 ١٨ آذر ٩۶
پس این هفته عالیه برام
el-na ١٨ آذر ٩۶
نه النا مادیات که مهم نی.اخرش بایه کفن میری مهم اعمال نیک میباشد
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
♥خانوم گل♥ ١۵ آذر ٩۶
آقرین خوشم اومد خیلی
nafas 6 ١۵ آذر ٩۶
مسعود35 ١۵ آذر ٩۶
پولدار است هر ڪه می بینم پول تنها به ما نمی آید، سفر ما نهایتاً ڪرج است لب دریا به ما نمی آید، پاره پیراهنیم، اما حیف یڪ زلیخا به ما نمی آید! شڪلمان چون شبیه گودزیلاست، زن زیبا به ما نمی آید، گفت یارو: برو سفرْ خارج گفتم آقا به ما نمی آید، جای ما جز جهان سوم نیست ڪه اروپا به ما نمی آید، ارثی از ما به جا نخواهد ماند مرگ حتا به ما نمی آید،
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


سانآی نازم
عمه ب قربونش
پاسخ
بانو1364 ١۵ آذر ٩۶
خداحفظش کنه
ستاره ss ١۵ آذر ٩۶
الناز33 ١۵ آذر ٩۶
سحر فردین زنده باشی گلی نفس فدات مسعود قبوله ارفین
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


هرگاه از کسی دلگیر شدید کافیست به یاد آورید..
که اگر گذشته او گذشته تو...
درد او درد تو...
و سطح آگاهی او سطح آگاهی تو بود، درست مانند او فکر و رفتار میکردید
پاسخ
ستاره ss ١۵ آذر ٩۶
الناز33 ١۵ آذر ٩۶
همگی
nafas 6 ١۵ آذر ٩۶
گل گل گل عالیییییییی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان