داشتم پیاده روی میکردم و از هوا لذت میبردم
یه دفه به خودم اومدم گفتم این مسخره بازیا چیه
زنگ یه خونه رو زدم فرار کردم
پاسخ
3پیده ٢٣ آبان ٩٧
افرین حالا ب مقام و مرتبه من رسیدی
نرگس25 ایلام ٢٣ آبان ٩٧
محمد@ ٢٣ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
پروفسورژوزف مورفی قانون جذب
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


پاسخ
hana110 ٢٣ آبان ٩٧
محمد@ ٢٣ آبان ٩٧
دختر است دیگر
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


امسال باغ هیچی نداشتیم
جز چنتا سیب این شکلی


چت اورداپ


خدا برکت بده .. همین ک تفریح کرذیم و خندیدیم هم برکت بود
پاسخ
الناز33 ٢٣ آبان ٩٧
محمد عکس قبلی ک گذاشتم اسمان مرند..بلافاصله ابرا اومدن همه جا رو گرفتن..چراغارو روشن نکردم هوا تاریکه ی نمه.. سلطان ماریا رو کاشتم زیاد شه سفارش زیاده باید ی جوری برسم خب
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
چشاشو نیگا؟؟ مماخشو باخ؟؟؟خب کمتر دولوخ میگفتی زیر درختا،،تا اینجوری نشن اون ماری ها که زیر خاک کردی،،احتمالا بارون خورده نم پس داده.........میوه هات رفتن فضا برکشتن
محمد@ ٢٣ آبان ٩٧
کرذیم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
yasi banoo ٢٣ آبان ٩٧
چه باهوشه این بچه زبان هارو از اولین لحظه تولدش متوجه میشه
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
کوکا موخام
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان