پاسخ
الناز33 ٢۴ آبان ٩٧
سلطان مسعود ٢۴ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
سلطان مسعود ٢۴ آبان ٩٧
روی دوس پسرامم غیرت دارم.....چه برسه به دوس دخترام
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
وااااااااااااای دلوووووم همه جوره پایه تم
الناز33 ٢٣ آبان ٩٧
دسپرادو این دویدنِ..خرامیدن چجوری میشه ..میشه نشون بدی؟ سلطان مدیونی فک کنی معتاد شدم..فقط نمیخام منو نداشته باشین
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
آی دلوووووم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

ماشالا خدا حفظتون کنه
29 تا زیر ابی
پاسخ
setare00 ٢۴ آبان ٩٧
سایت کنده هضم نمیکنه این تعداد رو
هستی1 ٢۴ آبان ٩٧
setare00 ٢۴ آبان ٩٧
شدیم 40 تا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

جدیده
پاسخ
سلطان مسعود ٢٣ آبان ٩٧
آفتابا.......فاطمه آتیشم زد،،خنده م نمیاد
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان