تولد 9 مردادیای سایت
http://www.ordup.com/u_07d651f60e5124281b257e167bb48a6b.html

http://www.ordup.com/u_b017ae9d00b10684270ee6f310557bb2.html

مُـــــــبـــــاآآآاااارَکـــــــــــــــ
آرزوی بهترینها رو براتون دارم
پاسخ
دنیا000001 ٩ مرداد ٩٨
سالار و سرخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

تولد 8 مردادیای اورداپی مُبـــــــــــــــارَکــــــــــــــــــــ
محمد 756542 اینو لینکشو پیدا نکردم شاید تغییر اسم کاربرید داده
http://www.ordup.com/u_670f9b443af1a4c42db7a4a4de4e14f6.html

http://www.ordup.com/u_f8a8bb144ca06a100a448838707b66c7.html

سبز ترین خاطرات ازآن کسانیست که ، در ذهنمان همواره هستند و دوستشان داریم تولدتون مبارک هر جا هستین خوش و خرم باشین ..ارزوی بهترینها رو براتون دارم
پاسخ
سوران1348 ٩ مرداد ٩٨
آسنات76 ٨ مرداد ٩٨
امروز تولد بانو_18هم هست تولدتون مبارک
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پسرای اورداپ
توی پارکینگ شرکتِ باربریِ سایت
پاسخ
مسعودآریایی ٨ مرداد ٩٨
قره داغ گل........هییی فردین کجایی خوووو؟؟......دلتنگتم ابتکارمون در حلقش
قره داغ ٨ مرداد ٩٨
نمیدونم چرا نشستم وسط داداشا
**پسرکوهستان** ٨ مرداد ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


سلطان مسعود خودش هندونه تر از هندونه هاس
پاسخ
مسعودآریایی ٨ مرداد ٩٨
هنونه مث تو کشله ژستم در حلقش
sevda71 ٨ مرداد ٩٨
samira1367 ٨ مرداد ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

وقتی جلوی دخترای دانشگاه میخوری زمین
پاسخ
فریبرز2016 ٨ مرداد ٩٨
مسعودآریایی ٨ مرداد ٩٨
رضا400 ٨ مرداد ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان