چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
ای دون ای دون.....کشل سلام
الناز33 ٢٣ ساعت قبل
سلام بله علی ؟
علی آقای بارانی ٢۴ ساعت قبل
سلام الناز؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
تووووو حلقشششششششش
علی آقای بارانی ٢٣ ساعت قبل
نه الناز با این قیافه اااا نمیتونه منو ببره
الناز33 ٢۴ ساعت قبل
علی تور و ک نبُرد؟؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
الناز33 ٢٣ ساعت قبل
این پست ی اتفاق خوب بود
علی آقای بارانی ٢٣ ساعت قبل
یک پست گذاشتی که نیم ساعت مونده بودم جواب بدم یا ندم. پست سخت نزار
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

واقعا بی انصافیه
پاسخ
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
فقط بخاطر عظت خودت اولی رو حرفیدم..........دومی رو هم جهت خباثت خودم من حواسم هست به سیبیلات دادا
الناز33 ٢١ ساعت قبل
دوساعت نشستم کامنت تایپ کردم..هی ارسال زدم گف صب کن..هی من ارسال میزدم..هی سایت میگف صب کن صب کن.. تاااا ی اف5 زدم..دیدم سلطان پستشو حذفیده فوشایی ک میدین هم اینه
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
قهرمان گِلی...شی بیده؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
فرهاد1364 ٢١ ساعت قبل
این حقیقت است که از دل برود هر انکه از دیده رود
الناز33 ٢١ ساعت قبل
سلطان مگه خون اشامه؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان