چت اورداپ


پاسخ
الناز33 ٢٨ دي ٩۶
فاطمه فداتم عرضی نیس توهمی خدا برام حفظش کنه بگو آمین
سلطان مسعود ٢٨ دي ٩۶
حسن فدات
فاطمه123 ٢٨ دي ٩۶
چشم امر دیگه ا ی نداری
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٨ دي ٩۶
متیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر امتیاز خوورر
الناز33 ٢٨ دي ٩۶
برا چی لازمه میخیام چیکار
سلطان مسعود ٢٨ دي ٩۶
ده تا ایدی الان لازمه امارباخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


کنار تو در گیر آرامشم
پاسخ
سلطان مسعود ٢٨ دي ٩۶
کم پیدایی کشل
فاطمه123 ٢٨ دي ٩۶
ارامشت پایدار
الناز33 ٢٨ دي ٩۶
کاشف از شکلک آخرت معلومه ک حسودی میکنی ب آرامشم هستی مث کاشف شدی تو هم بانو ممنون مهربان
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٢٨ دي ٩۶
ستاره پرنیا یاراشیر گئچ پاچامیزا کیمیا اره خوشحالم میدونین فاطمه اره پارسا خوشحالم دوستانی مثل شما دارم ک شناخت کامل داریم
parsa 90 ٢٨ دي ٩۶
واقعا مدیرا و وب مستر مظلومن osm039]
فاطمه123 ٢٨ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپاگه دنیای کسی بی من خوشه
متاسفم
چون من نمیرم عمرا
پاسخ
الناز33 ٢٨ دي ٩۶
آوا اهل تعارف نیستم ستاره اوکی نرگس توی دفتر یادداشتم مینویسم یادم نره لیلیوم از شما اصرار از منم انکار ..اصلا راه نداره حرفشم نزنین دیده
دیده دیده ٢٨ دي ٩۶
لیلیوم ٢٨ دي ٩۶
واس متن بالا: واس متن پایین: بذار ی نفس راحت بکشیم خو
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان