ی وقت نیاین رو اب
خیسین ..هوا هم سرده میچاین


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ٢۶ بهمن ٩٧
زیر آب.....جدیدا میریم زیر پتو......ی حالی میده
**پسرکوهستان** ٢۶ بهمن ٩٧
زهره
زهره 21 ٢۶ بهمن ٩٧
من پام چلاقه نمی تونم برم زیر آب
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


برف پاک کن ماشین علی شاهکار
پاسخ
مسعودآریایی ٢۶ بهمن ٩٧
کشل کجایی
elena7 ٢۶ بهمن ٩٧
maryam.mir ٢۶ بهمن ٩٧
خیلی زیباست الهام جونم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

سلام سلام سلااااااااااااااااام
دلیل زنده بودنتون انلاین شد

یکی بیاین فدام شین
پاسخ
مسعودآریایی ٢۴ بهمن ٩٧
دستت طلا.......دمپاییاروهم خیس نکن
الناز33 ٢۴ بهمن ٩٧
سلطان غزل مسی ..اوکی چشم ساناز همه رییسن ولی دلیل نمیشه فدام نشین ک قره داغ این خدا نکنه رو از ته دلم میگم..خداااا نکنهههه ساناز صبای گل سلام هستی ماّه
هستی1 ٢۴ بهمن ٩٧
سلام به روی ماهت ابجی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

خستگی را تو به خاطر نسپار

که افق نزدیک است
و خدایی بیدار

شبتون بخیر
پاسخ
avin boukan ٢۴ بهمن ٩٧
شبت اناری النازی ....
مسعودآریایی ٢۴ بهمن ٩٧
تاریکی ب کام
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

عشـــــــــــــــق یعنـــــــــــــــے هــــــــــم ڪــــــــــلام بـــــے صـــــــــــــــدا
عشــــــــــق یعنـــــــــــــــے انتهــــــــــاے انتظـــــــــــــــــــــــار
پاسخ
مسعودآریایی ٢۵ بهمن ٩٧
دلیلِ دلخوشی هایم.،! چه بُغرنج است دنیایم!.،.... چرا باید چنین باشد؟،نمیفهمم سببها را...!!
لیلیوم ٢۵ بهمن ٩٧
**پسرکوهستان** ٢۵ بهمن ٩٧
پایدار
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان