چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ١٠ مرداد ٩٨
کصافط بیشعور...تموز
shoioka20tb ١٠ مرداد ٩٨
موقت ١٠ مرداد ٩٨
پاییز
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

سلااااااااااااااااااااااام
عزیزِ دلتون انلاین شد

همگی ابراز شادمانی بکنین
پاسخ
parnya ١٠ مرداد ٩٨
آره دیروز گرم بود
مسعودآریایی ١٠ مرداد ٩٨
....جذاب که میگی....زیبا بنظرم میای
مهسا 29 ١٠ مرداد ٩٨
ابراز شادمانی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ٩ مرداد ٩٨
دنبال ی مخ فابریک میگردیم.....بزنیم..بعدش بریم خش خش توی برگای پاییز تابستونه؟ حله میریم آب بازی لب جوی آب
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


قره داغ ارایشگاه داره
این مدل برا موهای خودشه ک زده رو سردریِ مغازه ش
پاسخ
مسعودآریایی ٩ مرداد ٩٨
الناز33 ٩ مرداد ٩٨
قره داغ مشتری پیدا کردم .. الان وقت رفتن بود؟بیا ارایشگاه زود
فریبرز2016 ٨ مرداد ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

تو دیگه چرا
پاسخ
مسعودآریایی ٩ مرداد ٩٨
خیلی ام اقتصادی
دنیا000001 ٩ مرداد ٩٨
اصلا اینو گرفتن واسه همین کارا دیگه
پسرک شیدا ٩ مرداد ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان