چت اورداپ


سانآی
پاسخ
الناز33 ٢٧ آذر ٩۶
پرنیا قاداسی دیده قادان آلیم
دیده دیده ٢٧ آذر ٩۶
parnya ٢٧ آذر ٩۶
الله بو قیزا باخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
دیده دیده ٢٧ آذر ٩۶
parnya ٢٧ آذر ٩۶
♥وحید♥ ٢٧ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

فرق انار با بچه های گروه ما اینه
انار هزار دونه ست
ولی بچه های گروه ما یه دونه ان


چت اورداپ

پاسخ
ستاره ss ٢٧ آذر ٩۶
sahra2222 ٢٧ آذر ٩۶
Asheghe anaram mamnoon eli
wolfy g ٢٧ آذر ٩۶
لامصب نمکم زده بهش خخخخخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٢٧ آذر ٩۶
سلام داره خدمتتون ترنسلیت بخت گشای توهمی بیزبین شاکر
مسعود35 ٢٧ آذر ٩۶
خودت مجبورم میکنی منکه مظلومانه فقط لایکیدم سیخ کباب لاغروک زشتوک سیبیلو لوچ کشل کشل کشل امتیاز خوورر سوکس خیلی آقایی به سیبیلات قسم راستی خانومت چطوره، سلام برسون
الناز33 ٢٧ آذر ٩۶
پرنیا تازه فقط اینا یادم بود گفتم ترنسلیت
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


وقتی به زور خودشو تو دلت جا کرده و ول کن هم نیس
پاسخ
مسعود35 ٢٧ آذر ٩۶
parnya ٢٧ آذر ٩۶
نرگس23 ٢٧ آذر ٩۶
عه وا خاک عالم...چ جالب
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان