چت اورداپ


ادامه بدین
پاسخ
الناز33 ١٨ آذر ٩٨
تو را بی دلیل دوستت دارم درست مثل ذوق به اوج رفتن بادکنک یا دوست داشتن بوی خاک نم زده یا دویدن درامتداد ساحل دریا نمیدانم چگونه بگویم؟! گفتنی نیست! فقط، مگر میشود نوزادی رابه آغوش کشید و نبویید؟!! تورا هم نمیشود دید و دوست نداشت!
قره داغ ١٨ آذر ٩٨
تورا بس منتظر ماندم,اوتاندی لحظه لر مندن. بدان من دوستت دارم,اینان بو یاشلی گوزلردن .سفر از تو گذر از تو,فقط یول گوزلماخ مندن .فقط با یک نگاه تو,اوچاردی غصه لر مندن.
دنیا000001 ١٨ آذر ٩٨
عابدی زر مار نه عصرونه نمیخوام
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

مادر شوهرا وقتی میبینن عروسشون زبون درآورده
پاسخ
رعد و برق 2000 ١٨ آذر ٩٨
girl-kord ١٨ آذر ٩٨
..............
دنیا000001 ١٨ آذر ٩٨
خیلی خوب بود
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
رعد و برق 2000 ١٨ آذر ٩٨
دنیا000001 ١٨ آذر ٩٨
◄ گل◄گل◄20◄20 ► like ► like ► like
مهسا 29 ١٨ آذر ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

مورد داشتیم پسره نزدیکه کنکور رفته خواستگاری خانواده دختره گفتن اندازه رتبه کنکور پسرتون سکه مهر دخترمون. پسره از زندگی زده نشسته درس خوندن تا اونجایی که خبر دارم رتبه یک کشور شده بود!!


چت اورداپ

پاسخ
دنیا000001 ١٨ آذر ٩٨
girl-kord ١٨ آذر ٩٨
.........
yaldaffffff ١٨ آذر ٩٨
بنظرمپسرا باید با زن مطلقه ازدواج کنن که اینقد خرجه عروسب ندن
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

قیافه گرفتن گوجه ها بعد از گرانی
پاسخ
girl-kord ١٨ آذر ٩٨
............
محسن 123 ١٨ آذر ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان