چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
ای دون ای دون.....کشل سلام
الناز33 ٢٨ آبان ٩٧
سلام بله علی ؟
علی آقای بارانی ٢٨ آبان ٩٧
سلام الناز؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
تووووو حلقشششششششش
علی آقای بارانی ٢٨ آبان ٩٧
نه الناز با این قیافه اااا نمیتونه منو ببره
الناز33 ٢٨ آبان ٩٧
علی تور و ک نبُرد؟؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
الناز33 ٢٨ آبان ٩٧
این پست ی اتفاق خوب بود
علی آقای بارانی ٢٨ آبان ٩٧
یک پست گذاشتی که نیم ساعت مونده بودم جواب بدم یا ندم. پست سخت نزار
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

واقعا بی انصافیه
پاسخ
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
فقط بخاطر عظت خودت اولی رو حرفیدم..........دومی رو هم جهت خباثت خودم من حواسم هست به سیبیلات دادا
الناز33 ٢٨ آبان ٩٧
دوساعت نشستم کامنت تایپ کردم..هی ارسال زدم گف صب کن..هی من ارسال میزدم..هی سایت میگف صب کن صب کن.. تاااا ی اف5 زدم..دیدم سلطان پستشو حذفیده فوشایی ک میدین هم اینه
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
قهرمان گِلی...شی بیده؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
فرهاد1364 ٢٨ آبان ٩٧
این حقیقت است که از دل برود هر انکه از دیده رود
الناز33 ٢٨ آبان ٩٧
سلطان مگه خون اشامه؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان