چطوری وقتی به نفرات برتر کنکور زنگ میزنن اینهمه ریلکس جواب میدن؟!!
من یه بار بین فامیلا تو بازی اسم فامیل اول شدم تا یه هفته تو خونه دور افتخار میزدم جیغ میکشیدم که آخرش پدرم با پشه کش انقد زدتم بیهوش شدم..
پاسخ
مسعودآریایی ٢٣ مرداد ٩٨
ارمین جووونم ٢٣ مرداد ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

İ love you...

دوست دارم❣️
واقعے، دیوونہ وار، عمیق‌.
پاسخ
الناز33 ٢٣ مرداد ٩٨
ساقه گل "تــو" مثل هیچ کس نیستی نگاهت لبخندت چشمان دل فریبت!! "تــــو" قشنگ ترین آفریدۀ تاریخی در نگاهِ من...
ساقه طلایی ٢٢ مرداد ٩٨
عشققتون ابدی
الناز33 ٢٢ مرداد ٩٨
یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم سلطان عابدی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


ارسلان بعد از تلاشِ بی وقفۀ قره داغ
پاسخ
الناز33 ٢١ مرداد ٩٨
ای خدا با ارسلان کلی انرژی مثبت تو چشاشه..
مسعودآریایی ١٩ مرداد ٩٨
مهسا 29 ١۴ مرداد ٩٨
چه زیبا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

سلااااام
جیگرتون با یکی از عشقاش (()) وارد شد
پاسخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


نحوۀ درست باز کردنِ شیرِ پاکتی
پاسخ
مسعودآریایی ٢١ مرداد ٩٨
امید09 ٢٠ مرداد ٩٨
من بودم جا این از یجا دیگه سوراخ میکردم
مسعودآریایی ١٩ مرداد ٩٨
کشل.....
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها