چت اورداپچت اورداپ

پاسخ
مسعود35 ٢٨ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


پاسخ
الناز33 ٢٨ آذر ٩۶
ستاره سلامت باشی بهمنی ترنسلیت2 شدی ترنسلیت 1 اشنا تای امو بانو گلی عزیز
بانو1364 ٢٨ آذر ٩۶
عزيزي الناز جان
تای امو ٢٨ آذر ٩۶
بدون تو دنیا هم سوتو کوره تا جایی که من خبر دارم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


دنیا اونقدر بزرگه که
هر کسی واسه خودش
یه جایی داره،
پس سعی کنیدبه جای
اینکه جای کسی رو بگیرید
جای خودتون رو پیدا کنید...
پاسخ
تای امو ٢٨ آذر ٩۶
حرف قشنگیه ولی فکر نکنم تا بحال یه نفرم تونسته باشه بهش عمل کنه الناز خانم
بانو1364 ٢٨ آذر ٩۶
افرين
نیما کلک ٢٨ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

بعضیا انگار خدا تو صداشون کدئین تزریق کرده...
با آدم که حرف میزنن دردت تسکین پیدا میکنه...


باور نداری ؟!

بزنگم؟!؟!؟
پاسخ
بهمنی 35 ٢٨ آذر ٩۶
میتی من خودم گرین کارتم ببین همین آوا فقط با من میتونه بیاد بچه هاش بیمن نمیذارن بیاد
میترا26 ٢٨ آذر ٩۶
چشم دوست خوبم عمو مسعود
مسعود35 ٢٨ آذر ٩۶
من آدم نعمت زوالی نیستم،، خدا قهرش میاد، اونی که میخاد محرم بشه،، بشه خووووو منظورم این بود اونی که غریبه و فقط به نیت زیارت داره میاد،، دختر منه، خیالش راحت میترا دخترم اذیتشون نکن، بزار راحت بیان
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
بهمنی 35 ٢٧ آذر ٩۶
مسعود من شنیدم الناز کچله طاس نیس همیشه موهاشو شماره 4 میزنه راحتی رو تیغا سربخوری
الناز33 ٢٧ آذر ٩۶
تاج سرین همه اورداپیا
مسعود35 ٢٧ آذر ٩۶
من دوس دارم جام روی کله بدون کلاه گیست باشه یه حالی میده سر سره بازی اونجا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان