چت اورداپ

پاسخ
پاییز جنوب ٢٨ آبان ٩٧
الناز با عینک میشه چهار چشمی نگاه میکنم ولی سرما خوردم
الناز33 ٢٨ آبان ٩٧
ادامس 10 تا ک داری دیگه سلطان کدوم حلقه؟ سامان نفس میکشیم هنوز دیگه اونقد هم سوسول نیستم
سامان اندی ٢٨ آبان ٩٧
بارگاهت کجاست الناز؟؟؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

کی این عکسو یادشه؟


چت اورداپ

پاسخ
آشناا ٢٨ آبان ٩٧
0afshin0 ٢٨ آبان ٩٧
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
خواهش.....این چه حرفیه....تاج سرتم هستم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
خب نداری دیگه........گزینه 2مهم تره
الناز33 ٢٨ آبان ٩٧
سلطان خیلی سعی کردم.. نشدن.. ی دلایلی اوردن ک هنوزم میخندم
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
من با قدرت ...استدلالم...دشمنانم رو....به دوست تبدیل میکنم البته جذابیم سهم مهم تری داره
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
صبا مشهد ٢٨ آبان ٩٧
0afshin0 ٢٨ آبان ٩٧
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
عاغا حله.....راحت غیبت کنین
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢٨ آبان ٩٧
گاهی خیلی زیباس پستات.........مث همین
علی آقای بارانی ٢٨ آبان ٩٧
واقعاً چه احمقانه رفتار کردم اااا
3پیده ٢٨ آبان ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان