مهر left...
آبان left...
آذر online...
دی is typing...
با آرزوی بهترینها
پیشاپیش زمستان مبارک ❄️
پاسخ
کیمیا95 ٢٨ آذر ٩۶
پیشاپیش زمستان مبارک
مهسا 1375 ٢٨ آذر ٩۶
مبارک
الناز33 ٢٨ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

چند قدم مانده که پاییز به پایان برسد
این همه رنگ و لعاب هم به آخر برسد
تمام میشود خس خس برگان و باز هم
میرود این دل من، تا به زمستان برسد


چت اورداپ

پاسخ
sahra2222 ٢٨ آذر ٩۶
ارفین ٢٨ آذر ٩۶
متن وعکست عالين
عشقم دوست دارم ٢٨ آذر ٩۶
متن وعکست عالين
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

به بابام میگم فردا امتحان دارم
میگه تو روحت!بعد رفته 3-4کیلو هویج گرفته اومده میگه بیا اینارو اب بگیر بخور تو که هیچی بارت نیست حداقل ببینی بغل دستیت چی نوشته !
بابامو دوس دارم فهمیده است
پاسخ
عشقم دوست دارم ٢٨ آذر ٩۶
ارفین ٢٨ آذر ٩۶
sattar ٢٨ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

نمیدونم چرا از وقتی پسر همسایمون تصادف کرده و دیه دادن به خونواده اش

بابام چند روزه ماشین حساب دستشه یواشکی نگام میکنه
فک کنم میخواد یه چیزی برام بخره سوپرایزم کنه
پاسخ
sattar ٢٨ آذر ٩۶
مسعود35 ٢٨ آذر ٩۶
عخخخخی نازی فاتحه
آوااااای بهار ٢٨ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


وقتي تو يه جمع غريبي و باتري گوشيتم تموم شده.....!!!!
پاسخ
هععععی ٢٨ آذر ٩۶
چقدر شبیه یاس منگولا هستش
nafas 6 ٢٨ آذر ٩۶
الناز33 ٢٨ آذر ٩۶
آوا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان