چت اورداپ

پاسخ
آشناا ١١ شهريور ٩٨
هستی1 ١١ شهريور ٩٨
دنیا000001 ١٠ شهريور ٩٨
سواله بعدی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ١٠ شهريور ٩٨
دیدی که همه اهدافم ب ثمرنشست کشل لوپویِ لاغروووک
الناز33 ١٠ شهريور ٩٨
مُهَدَّف
مسعودآریایی ١٠ شهريور ٩٨
عابدی ام سلطان شده؟؟؟؟؟ اورداپ فقط یه سلطان...ی روحانی معمم خوشگل...یه جذاب کاریزماتیک .یه موقشنگ...چی دیگه بگم برات.......داره...که منم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

سلام


چت اورداپ


زنده این بی من؟
پاسخ
مسعودآریایی ١٠ شهريور ٩٨
جووون بله قربان یوهویی رقصوم گرفت
الناز33 ١٠ شهريور ٩٨
سلطان احسان لبت خندون رضا اونجوری نگا نکن میدونم ک الان منو دیدی زنده شدی موقت جالب بود
reza.p ١٠ شهريور ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

شبتون ب زیبایی من
پاسخ
reza.p ١٠ شهريور ٩٨
کامی سیتی ١٠ شهريور ٩٨
ایشالا
احسان وروجک ١٠ شهريور ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
_ارسلان_ ٩ شهريور ٩٨
مسعودآریایی ٩ شهريور ٩٨
abedi ٩ شهريور ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها