چت اورداپ


من از تاریخ و قسمتهای تاریخ ادبیات
پاسخ
لیلیوم ٢٧ بهمن ٩٧
عربی تجزیه افعال داشت
berry silver ٢٧ بهمن ٩٧
تاریخ..امار
عابد111 ٢٧ بهمن ٩٧
دین و زندگی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

نحوه گذاشتن عکس روی یوزر(اواتور)
یا تغییر اواتور


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٢٧ بهمن ٩٧
محسن سوتی گرفتی؟
محسن 123 ٢۶ بهمن ٩٧
عکس تو پست آموزشی
الناز33 ٢۶ بهمن ٩٧
محمد محسن کدوم عکس؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

تراختور یاشاسین
پاسخ
لیلیوم ٢٧ بهمن ٩٧
یاشا
زهره 21 ٢٧ بهمن ٩٧
من که هنوز معنای پستتو نفهمیدم
هستی1 ٢۶ بهمن ٩٧
کووجا میخوای بری بی من النازی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


جمعتون پر از عشق و سلامتی

البته با اومدن من سرشار از عشق شد
پاسخ
لیلیوم ٢٧ بهمن ٩٧
سلام عزیزدل.جمعه تون رو جدا ننویسی من جمعتون میخونم
خزان بوشهر ٢۶ بهمن ٩٧
هستی1 ٢۶ بهمن ٩٧
سلام به روی ماهت الناز یه بوس بده
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

وای من تو سایتم
فک میکردم خروج زدم
پاسخ
دخترافغان ٢٧ بهمن ٩٧
سایت هم دوس نداره بری D:
**پسرکوهستان** ٢٧ بهمن ٩٧
حالا خوب شد که زود فهمیدی
milad-73 ٢٧ بهمن ٩٧
همینجوری صدا کردم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان