چت اورداپ

پاسخ
پاییز جنوب ١٩ ساعت قبل
الناز با عینک میشه چهار چشمی نگاه میکنم ولی سرما خوردم
الناز33 ١٩ ساعت قبل
ادامس 10 تا ک داری دیگه سلطان کدوم حلقه؟ سامان نفس میکشیم هنوز دیگه اونقد هم سوسول نیستم
سامان اندی ١٩ ساعت قبل
بارگاهت کجاست الناز؟؟؟
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

کی این عکسو یادشه؟


چت اورداپ

پاسخ
آشناا ٢٠ ساعت قبل
0afshin0 ٢١ ساعت قبل
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
خواهش.....این چه حرفیه....تاج سرتم هستم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
خب نداری دیگه........گزینه 2مهم تره
الناز33 ٢١ ساعت قبل
سلطان خیلی سعی کردم.. نشدن.. ی دلایلی اوردن ک هنوزم میخندم
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
من با قدرت ...استدلالم...دشمنانم رو....به دوست تبدیل میکنم البته جذابیم سهم مهم تری داره
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
صبا مشهد ٢١ ساعت قبل
0afshin0 ٢١ ساعت قبل
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
عاغا حله.....راحت غیبت کنین
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
گاهی خیلی زیباس پستات.........مث همین
علی آقای بارانی ٢۴ ساعت قبل
واقعاً چه احمقانه رفتار کردم اااا
3پیده ٢۴ ساعت قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان