چت اورداپ

پاسخ
خرگوش دیوونه ٧ آذر ٩٧
احسان وروجک ٧ آذر ٩٧
هستی1 ٧ آذر ٩٧
الهی بگردم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٧ آذر ٩٧
مهسا احسان خبرت میکنم ولی دیگه ب کسی نگی..خوشم نمیاد زیاد اطرافم شلوغ شه
احسان وروجک ٧ آذر ٩٧
ضبط دوربینمو بزنم یا قبل اومدن خبر میدی
mahsa77 ٧ آذر ٩٧
واااووو
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


یکی یکی لطفا
یهویی نریزین برا فدا شدن
پاسخ
هستی1 ٧ آذر ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
فرهاد1364 ٧ آذر ٩٧
اوررررین
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


ن بخاطر لایک و کامنتاتون
بلکه بخاطر حضورتون
پاسخ
الناز33 ٧ آذر ٩٧
مریسا رضا کیک از کجا بیارم..خودم دلم بخاد ب یکی میگم برام درس کنه
reza _ 13 ٧ آذر ٩٧
گل نعه، کیک پلیز ...
مریسا7 ٧ آذر ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان