بابام اومده میگه قانون جدید راهنمایی و رانندگی رو شنیدی ؟
گفتم: نه


گفت: تصویب کردن از این به بعد اونایی که بنزین نمی زنن
غلط میکنن ماشینو ببرن بیرون !
پاسخ
امیر 464 ١ دي ٩۶
♥خانوم گل♥ ١ دي ٩۶
مسعود35 ١ دي ٩۶
وقتی بر میگردونی باک رو پر کن خووووو
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


پاسخ
ارفین ١ دي ٩۶
کی از این شکلک داره
parnya ١ دي ٩۶
yeganam ٣٠ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سحر8074 ٣٠ آذر ٩۶
الان کتاب زیست کاملا حفظ م باشه
بهمنی 35 ٣٠ آذر ٩۶
تثلیث هم باشه ک چ بهتر
sattar ٣٠ آذر ٩۶
برگردم به 14سال قبل...
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


پاسخ
الناز33 ٣٠ آذر ٩۶
سلام همه مون ی جورایی گیریم.. منتها هر کی ب ی نوعی یکی پای ثابت یکی پای متغیر ارفین این ارزوتونو عمرا برسین بهش
بهمنی 35 ٣٠ آذر ٩۶
ارفین ٢٩ آذر ٩۶
فردا دیره الناز همین الان برو
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

میخوای عرض یک ماه بدنتو بسازی؟


برو کلاس فتوشاپ
پاسخ
sattar ٣٠ آذر ٩۶
محسن 123 ٣٠ آذر ٩۶
نسترن ٢٩ آذر ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان