نیازے به شرح آرزو نیست
خدایا همان همیشگی
پاسخ
لیلیوم ١۵ ارديبهشت ٠٠
دلت شاد عزیزم
yasi banoo ٨ ارديبهشت ٠٠
مسعودآریایی ٧ ارديبهشت ٠٠
با....نوشابا آمین
naghme ٧ ارديبهشت ٠٠
حال دلت همیشه خوب عزیزم
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است . و شاید به رسم همین وفاداریست که همیشه عزیزانم را به او میسپارم
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است . و شاید به رسم همین وفاداریست که همیشه عزیزانم را به او میسپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان