اقای میتلسم
-نترس عزیزم
چشم

(اوج کمک اقایی پس از اتفاقات)
پاسخ
ستاره ss ١ دي ٩۶
sahra2222 ١ دي ٩۶
Eshkali nadare khahesh mikonam
گورستان عشق ١ دي ٩۶
ببخشید نپرسیدی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


چهار حرفه
ولی یه دنیاست مادر
پاسخ
sahra2222 ١ دي ٩۶
Ashgheshm
مسعود35 ١ دي ٩۶
فدای یک نخ چادر نمازت حضرت مادر
sattar ١ دي ٩۶
مرا گر دولت عالم ببخشند...برابر با نگاه مادرم نیست...
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


لرزه نگار
مخترع: ارفین
پاسخ
فاطمه عطا ١ دي ٩۶
ارفین ١ دي ٩۶
ارفینک من تهنا نشسته
♥خانوم گل♥ ١ دي ٩۶
ارفین مخترع شده من که باور نمیکنم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

دیگه از پیشاپیش گفتن شب یلدا خلاص شدیم

حالا بریم سر وقت بعدیروز زن پیشاپیش مبارک
پاسخ
امیر 464 ١ دي ٩۶
nadiya147 ١ دي ٩۶
مسعود35 ١ دي ٩۶
مبروک
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


رفیق بی کلک مادر
پاسخ
مریمی22 ١ دي ٩۶
چه مادر مهربونی
yeganam ١ دي ٩۶
نرگس یزد 23 ١ دي ٩۶
عجب مادر خلاقی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان