چت اورداپ


تصورم از قره داغ
پاسخ
مسعودآریایی ١٧ شهريور ٩٨
سیاسوخته......محض رضای دوخترو..خودشه ب خاک مغلطونه.....سیا دخت ناخدا.....سیا دخت بندرو
الناز33 ١٢ شهريور ٩٨
کامنتیا قره داغ این مگه با نمکه سیاهِ اخمویِ دندون گندۀ نق نقوی شکم گنده
مسعودآریایی ١٢ شهريور ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

گآهیـ لَحظِهـ هآیِـ سُکوُتـ ، پُر هَیآهوُ تَرینـ دَقآیِقِـ زِندِگیـ هَستَند ، مَملو اَز آنچِهـ میخوُآهیمـ بِگوُییمـ اَمآ نِمیتوآنیمـ..
پاسخ
مسعودآریایی ١٧ شهريور ٩٨
نوشته پروفایلت رو دوس میدارم..........خدایم را دوست دارم.....
parnya ١۶ شهريور ٩٨
یاخچیان؟
مسعودآریایی ١۶ شهريور ٩٨
شاید......
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


خدا وسط غمهات
یه گُل میکاره
مطمئن باش
پاسخ
مسعودآریایی ١٧ شهريور ٩٨
آمیییییییین
اژده ها ١٧ شهريور ٩٨
اگه خدا رو دیدی سلام ما رو بهش برسون بهش بگو اژده ها گفت دمت گرم این نبود رسمش
yasi banoo ١٧ شهريور ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

تزریق انرژی مثبت
#با_خودت_تکرار_کن :
《امروز همچون ناخدایی باشهامت سُکان سرنوشت خویش را به دست می گیرم و ایمان دارم دست به هر کاری بزنم به موفقیتی کامل تبدیل می شود.》

خدایا سپاسگزارم

سلام
پاسخ
مسعودآریایی ١٧ شهريور ٩٨
ژورس456 ١٧ شهريور ٩٨
امیرپاشا ١٧ شهريور ٩٨
شورت خانمه و ماهیه چقد شبیه همه
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

شبتون ب زیبایی من
پاسخ
مسعودآریایی ١۶ شهريور ٩٨
دماغ دراز...لاغروک..لوپووو.....حتی تجسمش خاب رو از سر میبره تولدت مبارک
الناز33 ١۶ شهريور ٩٨
سلطان خیلیم دلت بخاد شبت زیبا بشه مث من سحری قربونت ابجی منم خوشحال شدم دیدمت یاسی تعارف نکن
مسعودآریایی ١۵ شهريور ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان