چت اورداپ

پاسخ
مسعود35 ٢ دي ٩۶
دل که میگن همینه، چه شادی آفرینه، وای غمشم شیرینه،، چقدر به دل میشینه، برای شنیدن الباقی بسوزان روشن مراجعه شود
ستاره ss ٢ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

طرف صحبتم اونایی هستن که هی متلک بار افراد غیرفعال گروه میکنن:

خداییش اگه بری عروسی،
همه بریزن وسط برقصن حال میده؟
خب ۲ نفرم باید بشینن اونایی رو که میرقصن تماشا کنن و دست بزنن دیگه...

" تقدیم به همه غیر فعالا"
راحت باشین رااااااحت
پاسخ
ستاره ss ٢ دي ٩۶
لیلیوم ٢ دي ٩۶
الناز33 ٢ دي ٩۶
دوستان بلی یوسف دوغوم گونونده موبارک پرنیا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

سلام از ماست
پاسخ
الناز33 ٢ دي ٩۶
نرگس این همه تنوع کنلل مرحوم
sattar ٢ دي ٩۶
ابن سینا:«تعجب میکنم کسی ماست بخورد و بمیرد.»
نرگس23 ٢ دي ٩۶
اووومم ماست ندوس
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


جالب بود مگه ن؟
پس تا بعد
پاسخ
نرگس23 ٢ دي ٩۶
شایدیکم
grand mother ٢ دي ٩۶
اون یک از سمت راست منم امروز آمدم سر زدم
الناز33 ٢ دي ٩۶
ای بابا علیرضا جالبه هااا ی بار دیگه با دقت نگا کن کنلل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

خب
پس فردای یلدا هم مبارک


من حالا حالاها دس بردار نیستم
پاسخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان