0
یـــــــــــــــــک
دوووووووووووووووووووووووووووووو
پاسخ
الناز33 ١٠ آذر ٩٧
ن ی دونه هم یــــــــک دووووووو ســـــــــــــــــــه
mahsa77 ١٠ آذر ٩٧
سههههه.....چهار
الناز33 ١٠ آذر ٩٧
عسل النا فک کنم گرفت کهمان ن..خنده بر هر درد بیدرمان دواست
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

الان کدومی


چت اورداپ

پاسخ
elena7 ١٠ آذر ٩٧
3
عزیز مصر ١٠ آذر ٩٧
الان6
reza rezaei ١٠ آذر ٩٧
4 بخاطــــــر حضور داداش آیــــــــن عزیز و سلطان مسعــــود گل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


پاسخ
yasi banoo ١٠ آذر ٩٧
گفتم آشنا میزدا
0afshin0 ١٠ آذر ٩٧
لیلیوم ١٠ آذر ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
آیت ١٠ آذر ٩٧
yasi banoo ١٠ آذر ٩٧
الناز33 ١٠ آذر ٩٧
مصر ینی نذارین هر کسی وارد حریمتون بشه.. برای هر کسی ی محدوده ای قائل بشین قبل از اینکه پشیمون بشین
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
عزیز مصر ١٠ آذر ٩٧
amin333 ١٠ آذر ٩٧
لیلیوم ١٠ آذر ٩٧
دلت شاد
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان