این فرار مغزا واقعا بد دردیهمثلا من خودم یه بار بادوم می‌شکستم،مغزش رفت زیر کابینت کلی غصه خوردم‌...
پاسخ
مسعود35 ٢ دي ٩۶
آمیییییین سیخ کباب
الناز33 ٢ دي ٩۶
اوا طنین راه خوبی بود فقط باید جای جورابامو عوض کنم
طنین28 ٢ دي ٩۶
تنها راه حل بود الناز
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


پاسخ
مسعود35 ٢ دي ٩۶
آوااااای بهار ٢ دي ٩۶
رقص پاااسخته هاا
محسن 123 ٢ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

خب دیگه انقد یلدا یلدا کردیم یلدام تموم شد


بریم سراغ سوژه بعدی


دیو چو بیرون رووووود فرشته درآیدددددد
پاسخ
مهسا77 ٢ دي ٩۶
آشناا ٢ دي ٩۶
مسعود35 ٢ دي ٩۶
تولدشون با هم نیست ولی روز زن، یا خدااااااااااااااااا 12 تومن برام اب میخوره
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


به تصویر بالا نگاه کنید
کدام درب را واقعا انتخاب میکنید⁉️
پاسخ
ارفین ٢ دي ٩۶
معلومه که تله پاتی رو انتخاب میکنم
الناز33 ٢ دي ٩۶
همگی نیما مقتصد
سحر8074 ٢ دي ٩۶
درب3
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

زوجی بر سر یک چاه آرزو رفتند،
مرد خم شد، آرزویی کرد و یک سکه به داخل چاه انداخت.

زن هم تصمیم گرفت آرزویی کند ولی زیادی خم شد و ناگهان به داخل چاه پرت شد.
مرد چند لحظه ای بهت زده شد بعد لبخندی زد و گفت:

"این چاه واقعا کار می کنه
پاسخ
ارفین ٢ دي ٩۶
بهمنی 35 ٢ دي ٩۶
الناز ادرس چاه رو لطف کن
مسعود35 ٢ دي ٩۶
آی دلوووووم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان