پاسخ
خزان بوشهر ١۵ دي ٩٧
نخلستان کجا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

از افتخاراتم اينه که عضو همه شبکه هاى اجتماعى بودم

حتى يجا بود فقط من و صاحب سايت بوديم،
روزى دوبار ميگفت ناموسا اينجا رو از کجا پيدا کردى؟
پاسخ
الناز33 ١۵ دي ٩٧
بچه ها ..هی نیاین ادرس بخاین نمیتونم ادرس بدم..
صباااا ١۵ دي ٩٧
مسعودآریایی ١۵ دي ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
صباااا ١۵ دي ٩٧
الناز33 ١۵ دي ٩٧
سلطان پولشم بدم باید ش بدی بزنگم بخونی اگه ش بدی دیگه بعدا بخاطر صدات هم نیاز نیس ازم حلالیت بخای نرگس ولی من خجالتیم زهره چ بد شد .. عب نداره.. ش بدی میدم سلطان بوق دوس داره اون گوش کنه عابدی از کجا فمیدی
abedi ١۵ دي ٩٧
الناز فک کنم خصوصیت پر شماره شد
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

سلام
پاسخ
صباااا ١۵ دي ٩٧
سلام
alireza20012 ١۵ دي ٩٧
سلام
reza _ 13 ١۵ دي ٩٧
...
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

یک آرزو :
یک امشب را به خوابم بیا


چت اورداپشبتون بخیر
پاسخ
مسعودآریایی ١۵ دي ٩٧
بجون خودم اگه تو اینشکلی بودی 2ساعت بعد پیشت بودم به کله کشلت قسم
آزاده هستم ١۵ دي ٩٧
فرداشب میام انشالا
نرگس23 ١۵ دي ٩٧
شبت ناز
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان