ارفین ميره تماشاي رقص باله،خوابش میبره
ازش ميـپرسن چطوربود؟ميگه خيلي انسان بودن
ديدن من خوابم
همش رو نوک پا راه ميرفتن
پاسخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پاسخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  " صبح "به ما مےآموزد...
که باور داشته باشیم ....

روشنایے با تاریکی معنا مےیابد....

و خوشبختے ...
با عبور از سختےها زیباست

""روزتان پر امید و نشاط""
پاسخ
پولک ۴ دي ٩۶
aran16 ۴ دي ٩۶
بانوی دی ۴ دي ٩۶
همچنین
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

یارو با یه خانم کارمند ازدواج

میکنن و باهم قرار میزارن که خرج

خونه بعهده مرد باشه و اجاره خونه بعهده خانم

بعد20 سال آقاهه فوت میکنه خانمه

متوجه میشه خونه ملک شخصی آقاهه

بوده و این مدت از پول اجاره خرج خونه رو میداد
پاسخ
مسعود35 ۴ دي ٩۶
تف تو ذاتش ابتکارش لایک
sahra2222 ۴ دي ٩۶
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

پیام ملت ایران به تخم مرغ
.
.
‌.
.
.
.
شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم ..
پاسخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان