لیــــــــــــــــــــــــــلیـــــــــــــــــــــــــــــوم
پاسخ
ارفین ١۶ دي ٩٧
صبایی
لیلیوم ١۶ دي ٩٧
وای خدایا هول شدم بچه های بیشتر بیان تا انتخاب راحت شه
صباااا ١۶ دي ٩٧
ارفین لیلیومممممممم ن بیا بغل خودم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
صباااا ١۶ دي ٩٧
elena7 ١۶ دي ٩٧
*زهرا* ١۶ دي ٩٧
منم همینطور
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


شبتون بخیر
پاسخ
man-utd ١۶ دي ٩٧
چت اورداپ
هستی1 ١۶ دي ٩٧
همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانی..النازی .
desperado ١۵ دي ٩٧
شب بخیر
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ١۵ دي ٩٧
خزان بوشهر ١۵ دي ٩٧
دکتری کردی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ١۵ دي ٩٧
الناز33 ١۵ دي ٩٧
البته شامپو مناسب پیدا نکرد الانم تخم مرغی میزنم
آزاده هستم ١۵ دي ٩٧
بدتر شده که
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان