چت اورداپ

پاسخ
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

امروز 183 روز از سال گذشت
و فقط 183 روز موند تا سال تموم شه
پاسخ
حبیب الله ٣١ شهريور ٩٨
180 روز تا پایان خدمت سربازی من مونده
دنیا000001 ٣١ شهريور ٩٨
عه
asal24 ٣١ شهريور ٩٨
عمره که میگذره
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

روش خوبیه
پاسخ
لیلیوم ٣٠ شهريور ٩٨
پس اونورا هم نیگاه میکنن مردم سرشون ب کار خودشون نیس
صباااا ٢٩ شهريور ٩٨
سلام اجی الیییییی خوبی عزیزم
ایوب2 ٢٩ شهريور ٩٨
اله سنه یاخچیدور
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

‏یبار عکس خودموگذاشتم بک گراند گوشیم
بابام ک دید گفت خیلی هم خوبه،
با ذوق گفتم واقعا؟
گفت آره این که آدم با این قیافه‌ بتونه کنار بیاد کار خیلی بزرگیه
پاسخ
مسعودآریایی ٣٠ شهريور ٩٨
عخخخخخی نازی
سمن بوشهر ٣٠ شهريور ٩٨
مسعودآریایی ٣٠ شهريور ٩٨
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

مراحل لباسشویی
شستن 30 دقیقه
خشک کردن 60 دقیقه
جمع کردن و جا دادن توی کمد 7 الی 10 روز کاری
پاسخ
مسعودآریایی ٣٠ شهريور ٩٨
با حال بود
نسسیم ٣٠ شهريور ٩٨
خخخخ فقط گزینه ی آخر
الناز33 ٢٩ شهريور ٩٨
تازه بعضی وقتا از رو بند برمیداری مستقیم ...حموم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان