چت اورداپ

پاسخ
لیلیوم ١۶ دي ٩٧
الهی بمیرم ی بار امیر علی خیلی کوچیک بود اینطو نیگاش کردم گفت م م ن چیشات درد نمیگیره
زری مهربون32 ١۶ دي ٩٧
صباااا ١۶ دي ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

هیچ میدانی
که من در قلب خویش ،

نقشی از
عشق تـو پنهـان داشتـم...!؟
پاسخ
زری مهربون32 ١۶ دي ٩٧
نه نمیدونم
زئووس0831 ١۶ دي ٩٧
دونستم
parnya ١۶ دي ٩٧
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
alireza20012 ١۶ دي ٩٧
سلامممممممم
لیلیوم ١۶ دي ٩٧
سلام عزیزم
3پیده ١۶ دي ٩٧
سلام خودت گلی عزیزم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
parnya ١۶ دي ٩٧
حالم خوبه ؟نمیدونم دستم زخم شده خیلی خسته ام و شاهد یه تصادف بودم فکر کنم داغونم
فریاد عشق ١۶ دي ٩٧
نمدونم بعضیا فک میکنن کین که اینطوری ژست میگیرن
alireza20012 ١۶ دي ٩٧
خوبم ... کلي از قسط هام عقب افتادن وضع مالي خراب
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

وقتی‌ که زندگی‌ من
هيچ چيز نبود،
هيچ چيز به جز تيک‌تاک ساعت ديواری‌
دريافتم
بايد،بايد،بايد
ديوانه‌وار دوست بدارم
کسی‌ را که مثل هيچکس نيست..
پاسخ
الناز33 ١۶ دي ٩٧
ارفین اتفاقا فقط هرکی کلا تو اورداپ باشه این چیزا رو در میابه
ارفین ١۶ دي ٩٧
والا تو که همش ارداپی من نمی دونم چجوری دریافتی حتما وحی شده بهت
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان