ای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهی دلم


چت اورداپ

پاسخ
banoo_18 ١٨ ساعت قبل
وای عکس...
الناز33 ١٨ ساعت قبل
اگر سردت هست بگو... تا یڪ آغوش بیشتر دوست ات بدارم...
mahsa77 ١٨ ساعت قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
reza rezaei ١٨ ساعت قبل
کامی سیتی ١٨ ساعت قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
کامی سیتی ١٨ ساعت قبل
میباره کمالات
آشناا ٢٠ ساعت قبل
سلطان مسعود ٢١ ساعت قبل
ای دون ......خودت دانی......هیچ نمیگم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
کامی سیتی ١٨ ساعت قبل
الناز33 ١٨ ساعت قبل
مهسا سلطان داشتم اینو میخوندم "مرزو"
سلطان مسعود ١٩ ساعت قبل
مرزو همگی من همیشه باید اسمم جدا ....بیاد
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

ما توو پیاده رو یکی از روبرومون میاد نمیدونیم چپ بریم یا راست که قفل نشیم حالا دیگه دوراهیای زندگیمون بماند...
پاسخ
mahsa77 ١٩ ساعت قبل
الناز33 ١٩ ساعت قبل
ادامس پرنیا سلطان درک میکنم..فقط خاستم خودت بگی کدوم؟
سلطان مسعود ١٩ ساعت قبل
تو که درکت بالا بود الان چپ و راست ندارم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان