چت اورداپ


اگه گفتین نکته شو
پاسخ
پسرک معتاد ۴ ساعت قبل
هیچ معتادی دراکس نیست
yasi banoo ١٧ ساعت قبل
من نیستم
reza rezaei ١٩ ساعت قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ۵ ساعت قبل
نمیدم.....شنیدن کلمات زیبات فقط از دهن خودت قشنگه برام مثلا ما عشقیم دوتایی
selena me ۵ ساعت قبل
هن؟!
0afshin0 ۵ ساعت قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

من باشم و وے باشد و مے باشد و نے کے باشد و کے باشد و کے باشد و کے
پاسخ
parnya ۵ ساعت قبل
الناز33 ۵ ساعت قبل
همگی هستی خوبم عزیز خودت چطوری کم پیدا شدی
هستی1 ١۶ ساعت قبل
سلام الناز خوبی
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ۵ ساعت قبل
پاهاشو
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


شب بخیر گفتنِ ما
محض ادای ادب است

ورنه چون شب برسد
اول بیداریِ ماست

شبتون پر از عشق
پاسخ
هستی1 ١۶ ساعت قبل
مرسی همچنین
yasi banoo ١٧ ساعت قبل
شبتون آروم
آوای بهار ١٨ ساعت قبل
شب ارام
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان