چت اورداپ

این شکم دیگه آب بشو نیس
پاسخ
دنیا000001 ٢٨ دقیقه قبل
آسنات76 ٢٨ دقیقه قبل

چت اورداپ

abedi ٢٩ دقیقه قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

دختره رفته عینک فروشی، میگه یه عینک آفتابی میخوام..
فروشنده میگه اصل؟

دختره میگه وای ببخشید
مهسا 29 هستم از اورداپ
پاسخ
maryam.mir ١٢ ساعت قبل
چشم مهسا رو دور دیدی انگار النازی
_ارسلان_ ١٢ ساعت قبل
ممنون که جوک میذاری
shandel69 ١٢ ساعت قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

شبتون به زیبایی جیگرتون
پاسخ
parnya ١٣ ساعت قبل
سلام گئجعن اییع گالسین
مسعودآریایی ١٣ ساعت قبل
بدروود زشتوووکِ کشل
♥حجت فاتح ♥ ١٣ ساعت قبل
شب بخیر بدرود
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
امیدکیانی ١٣ ساعت قبل
AB
melina ١٣ ساعت قبل
عه منم مهربان
یااسین ١٣ ساعت قبل
o
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
man-utd ١٣ ساعت قبل
همش حس میکنم میخواد یه چی بگه
parnya دیروز
نه اخه قیافشو غش کردم اا وقتتو برام خالی کن دیگخ
مسعودآریایی دیروز
هدایت و ارشاد..کار ماست.......جامعه روحانیت مبارز....ومن الله التوفیق
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها