وقتى که خدا هم دلش کمى تنوع مى خواد


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ

پاسخ
مهسا 29 ١٣ دقیقه قبل
جالبن...
مسعودآریایی ۴٠ دقیقه قبل
ان الله جمیل و..یحب الجمال
چمن11 ٣ ساعت قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

مدل مویی که به آرایشگر نشون میدی و مدل مویی که درمیاره

یاد ارسلان افتادم
پاسخ
مهسا 29 ٢۵ دقیقه قبل
چمن11 ٣٩ دقیقه قبل
خدایا توبه
مسعودآریایی ۴٣ دقیقه قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

خوش به حال چاقا

نمیتونن زانوی غم بغل بگیرن

دستاشون نمیرسه
پاسخ
mahsa77 ٣٨ دقیقه قبل
منکه میتونم
چمن11 ۴٠ دقیقه قبل
خب اگه خودشون زانوی غم بغل نگیرن پ کی دیگه زانوی غنشونو بغل میگیره؟اونوخت زانوی غمشون از بی کسی دق میکنه
مسعودآریایی ۴٢ دقیقه قبل
ژژژژوووون
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

تزریق انرژی مثبت➕

تکرار کنیم❤️
من شایستگی لذت بردن از این زندگی را دارم
هرچه می‌خواهم می‌طلبم و بعد با خوشی و شادی آن را می‌پذیرم.

خداوندا سپاسگزارم

سلااااام
پاسخ
مسعودآریایی ٣٩ دقیقه قبل
الناز33 ٣ ساعت قبل
عاقبتتون بخیر چمن قره
چمن11 ٣ ساعت قبل
سلوووم صب بخیر
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  

بابای قره داغ : چایی میخوای پسرم؟
قره داغ با تعجب بغض تو چشماش جمع شد : آره، چرا که نه

بابای قره داغ : برو درست کن، برای منم بریز
قره داغ :
پاسخ
مسعودآریایی ۴١ دقیقه قبل
راج کومار ٢ ساعت قبل
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها