نگرانِ حرفِ مردم اگر نبوديم
مسيرِ زندگيمان طورِ ديگرى رقم ميخورد
دوست داشتن هايمان را راحت تر جار ميزديم
لباسى را بر تن ميکرديم که سليقه ى واقعيمان بود
آرايشى ميکرديم که دوست داشتيم
دلمان که ميگرفت،مهم نبود کجا بوديم،
بى دغدغه اشک ميريختيم
صداى خنده هايمان تا آسمانِ هفتم ميرفت
با پدر و
مادرمان دوست بوديم
حرفِ يکديگر را ميخوانديم
نگرانِ حرفِ مردم اگر نبوديم،
خودمان براى خودمان چهارچوب تعريف ميکرديم
روابطمان را نظم ميداديم
دخترها و پسرهايمان،
حد و مرزِ خودشان را ميشناختند
نيمى از دوست داشتن هايمان،
به ازدواج منجر ميشد
نگرانِ حرفِ مردميم اما
که چگونه رفتار کنيم که مبادا پشتِ سرمان حرف بزنند
که مبادا از چشمشان بيفتيم
که مبادا قطع شود روابط خانوادگيمان
ما در دورانى هستيم
که نه براى خودمان
براى مردم زندگى ميکنيم!

علي قاضي نظام
پاسخ
بانوی دی ٣ ساعت قبل
باران 1384 ٣ ساعت قبل
خبییلی طوالنیه ولی لایک
مهسا77 ٣ ساعت قبل
عالی بود
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


اگه مامانمو دیدین
بهش بگین من هنوز تو ظرفشوییم
پاسخ
ترانه جووووووون ٢٠ ساعت قبل
ای جانم
بی تو 123 ٢٠ ساعت قبل
اسپینار ٢٠ ساعت قبل
این آینده بچه اییه که من مامانشم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


پاسخ
ترانه جووووووون ٢٠ ساعت قبل
سسسسسسسلاااااااااام
آتیه ٢٠ ساعت قبل
دروود
مسعود35 ٢٠ ساعت قبل
ها از اون لحاظ زشتوک ها، یه خوشگل دیگه هم پیدا نمیشه یه دقیقه بشینم استراحت کنم
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٢٠ ساعت قبل
پرنیا جانم مسعود واقعا ی عمر وقت میخاست این همه مهندسی
مسعود35 ٢٠ ساعت قبل
پروفسور مسعود در خدمتم خدمات من شامل، صاف کردن در قابلمه، لوله باز کنی، کف صابی سرامیک ها، سیم کشی ساختمون، آب حوض میکشیم، پیرزن خفه میکنیم، هااااای برف پارو میکنیم چطوری مهندس
parnya ٢٠ ساعت قبل
خانوم مهندس
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

  


چت اورداپ


والا
پاسخ
مسعود35 ٢١ ساعت قبل
عشقم بخاری عزیزم به دل نگیر، مطمین باش حتی شطرنجی هم عکست رو نميزارم کشله دست خودش نیست،
بر باد رفته 2 ٢١ ساعت قبل
الناز33 ٢١ ساعت قبل
حسن رفت ماشینمونو بده تست بیاد بفرست من شطرنجی نگاش میکنم سرویور والا
خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ صفحه بعد >>
الناز33
الناز33

خانم الناز33

اهل آذربایجان شرقی است

تخصص او مدیریت است

متولد 27 شهريور

تاریخ 1 تير 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

خدایم را دوس دارم چون وفادارترین است.و شاید به رسم همین وفاداری است که همیشه عزیزانم را به او می سپارم

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها